อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อียูเพิ่มงบสนับสนุนอาเซียนสู้โควิด-19

สหภาพยุโรปเสริมศักยภาพระบบสาธารณสุขอาเซียนด้วยงบประมาณ 20 ล้านยูโร ภายใต้ชุดมาตรการ “ทีมยุโรป” สำหรับการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.59 น.

เมื่อไม่นานมานี้ สหภาพยุโรป ( อียู ) ได้เปิดตัวโครงการใหม่ด้วยงบประมาณ 20 ล้านยูโร ( ราว 733.43 ล้านบาท ) เพื่อสนับสนุนศักยภาพ ด้านการเตรียมความพร้อมและการรับมือโรคโควิด-19 ของประเทศสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการ “ทีมยุโรป” ของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกเพื่อต่อสู้และรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลก
 


โครงการ การรับมือและการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asia Pandemic Response and Preparedness) จะดำเนินการโดยองค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและหน่วยงานระดับประเทศ เป้าหมายของโครงการคือการส่งเสริมการประสานงานการรับมือโควิด-19 ในระดับภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง

นางยุตต้า อูรปิไลเนน กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรปครั้งที่ 23 ว่า “โครงการการรับมือและการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนพันธมิตรของสหภาพยุโรปในอาเซียนในการรับมือโรคโควิด-19 ซึ่งมีมูลค่า 350 ล้านยูโร ( ราว 12,835.09 ล้านบาท ) การประสานงานในระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูล อุปกรณ์ต่าง ๆ และวัคซีนเป็นไปโดยสะดวก มีความสำคัญยิ่งต่อการเอาชนะวิกฤติการณ์ครั้งนี้ พวกเรากำลังเผชิญความท้าทายนี้ด้วยกันในฐานะหุ้นส่วน และจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 42 เดือน  มีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพการเฝ้าระวัง และตรวจหาเชื้อของประเทศสมาชิกของอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยและให้บริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นต่าง ๆ 

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังจะส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใสและทันท่วงที รวมถึงการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเอง อาการของโรค และการลดความเสี่ยงในการติดโรค ไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทและพื้นที่ห่างไกล

อนึ่ง การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรปด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มต้นเมื่อปี 2560 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านนโยบายในระดับสูง ที่มีความสำคัญ สำหรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรป ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเชื่อมโยงผ่านการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการค้า การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ การเจรจาด้านนโยบายของสหภาพยุโรปและอาเซียนที่ครอบคลุมในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ได้แก่ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน และการขจัดการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของแรงงานหญิงข้ามชาติ.

ขอขอบคุณสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น