อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

คนไทยได้เป็นประธานบอร์ดสมาพันธ์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเอเชีย

Conexus Mobile Alliance สมาพันธ์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเอเชีย เลือก สุพจน์ มหพันธ์ จากกลุ่มทรูเป็นประธานบอร์ดบริหารชาวไทยคนแรกเพื่อสานต่อปณิธานพันธมิตร 9 ประเทศสู่ผู้นำเทคโนโลยี 5G ระดับภูมิภาค พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.

ที่ประชุมคณะกรรมการ Conexus Mobile Alliance  สมาพันธ์พันธมิตรธุรกิจโมบายล์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย  มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสุพจน์ มหพันธ์  ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานบอร์ดบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารจากประเทศไทยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว   โดยประธานบอร์ดคนใหม่ของ  Conexus จะร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำการสื่อสารในระบบ 5G ด้วยศักยภาพและความร่วมมืออันแข็งแกร่งของสมาชิกในทั้ง 9 ประเทศ

การแต่งตั้งดังกล่าว เป็นผลจากการประชุม Conexus Mobile Alliance ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้บริหารระดับสูงจาก 9 ประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงกลุ่มทรู โดยนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)   และนายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ   ซึ่งการประชุมในครั้งนั้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึก รวมถึงการกำหนดทิศทางความร่วมมือของกลุ่มสมาชิก ร่วมกันวางแผนด้านยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence, Blockchain, Internet of Things และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานตลอดจนสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด มอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการในกลุ่มพันธมิตร
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19