อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

อพวช.เปิดนิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์

อพวช. จัด “นิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์” วิทย์ติดเลนส์  หวังใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง สร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน  อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.

วันนี้ (18 ธ.ค. 61 )   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการรวมภาพถ่ายที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือวิทย์ติดเลนส์” Science is out there  ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.รวิน    ระวิวงศ์    ผู้อำนวยการ อพวช.กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย อพวช.  มีนโยบาย สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชนในสังคมผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ในโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ วิทย์ติดเลนส์” Science is out there ขึ้นตั้งแต่ปี 2557  โดยมองว่าในปัจจุบันการถ่ายภาพเป็นที่นิยมแพร่หลายในสังคม และการสื่อสารผ่านภาพถ่ายนี้สามารถใช้เพียงกล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้องแบบพกพาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย นำมาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เข้าใจตนเองและสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรามากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 


ทั้งนี้โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ วิทย์ติดเลนส์” Science is out there จะเปลี่ยนหัวข้อการแข่งขันไปทุก ๆ ปี   โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทยอดนิยม เป็นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่าย ที่ไม่จำกัดอุปกรณ์และเทคนิคในการแต่งภาพ และประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม เป็นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพ ที่ไม่ได้ถ่ายจากกล้องมือถือ แต่ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ โดยตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี  ในการจัดประกวดมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก อีกทั้งภาพยังมีความงดงาม พร้อมสะท้อนมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ

 ดังนั้นในปีนี้ อพวช. จึงรวบรวมจัดแสดงเป็นนิทรรศการ “ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์” วิทย์ติดเลนส์ เพื่อเป็นสื่อกลางให้สังคมได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์คือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รู้จักเรียบเรียง วิเคราะห์ และกลั่นกรององค์ความรู้รอบตัว อันจะนำไปสู่การปลูกฝังและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายจากมุมมองต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน


ผู้สนใจชมผลงานนิทรรศการ “ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์” ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน  ดูรายละเอียดได้ที่ www.nsm.or.th/contest และ www.facebook.com/NSMthailand

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26