อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

จิสด้าหนุนเยาวชนสร้างสื่อภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงชุมชน 

จิสด้าหนุนเยาวชนสร้างสื่อเชื่อมโยงเรื่องราวในท้องถิ่นด้วยแนวคิดภูมิสารสนเทศ พร้อมจัดประกวดหวังนำไปใช้ได้จริงในสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.29 น.

ายดำรงค์ฤทธิ์  เนียมหมวด  ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า  ขุมทรัพย์ชุมชนแต่ละชุมชนจะมีวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ทรัพยากร และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด หากใครจะลอกเลียนแบบก็ไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายๆ  หากนำแนวคิดของภูมิสารสนเทศและเรื่องราวของชุมชนแต่ละที่แต่ละแห่ง มาเชื่อมโยงและร้อยเรียงกันก็จะสามารถมองเป็นขุมทรัพย์ เพื่อเอาไปต่อยอดให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้  ซึ่งเป็นการสร้างความรู้และเพิ่มคุณค่าได้อีกมากมาย และทำให้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ว่าเรื่องราวของอวกาศและข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆ ตัวเรามาก รวมถึงสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของชุมชน 


จิสด้าจึงจัดให้มีการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ “ขุมทรัพย์ชุมชนภูมิสารสนเทศ” ขึ้น โดยจุดเด่นของกิจกรรม จะเป็นการผสมผสานการใช้เครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศและอวกาศเข้าไว้ด้วยกัน  ทุกคนจะได้สัมผัสว่าอวกาศเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่กับเราในทุกๆที่ และพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะถูกถ่ายทอดผ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยนำขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองมาร้อยเรียงเพื่อเพิ่มคุณค่านำเสนอสู่สายตาสาธารณะชนให้ได้รับรู้อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้จิสด้าต้องการให้สื่อที่ผ่านการประกวดสามารถนำไปใช้ได้จริงในสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ การชี้แจง และกระตุ้นการถ่ายทอดเรื่องราวในลักษณะการผสมผสานการทำงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า  

สำหรับการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ “ขุมทรัพย์ชุมชนภูมิสารสนเทศ” รอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ภายในงาน Thailand Space Week 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61