อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

จิสด้าเตรียมจัดงานมหกรรมอวกาศนานาชาติครั้งแรกของไทย

จิสด้า จัดงาน Thailand Space Week 2019 หวังเป็นเวทีให้ประชาชนรู้ถึงประโยชน์จากอวกาศ และต่อยอดผลงานสู่ธุรกิจ  27 - 29 ส.ค.นี้ ที่ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี   เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ที่เวทีกลาง Hall 10 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า  แถลงข่าวงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ที่ IMPACT ฟอรั่ม เมืองทองธานี  

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า เพราะ “อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป” ทุกวันนี้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันของผู้คน โดยเฉพาะเป็นยุคไร้พรมแดนที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันหมด ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเหล่านี้ผ่านกระบวนการจัดการทางเทคโนโลยีอวกาศแทบทั้งสิ้น  งานมหกรรมที่จะจัดขึ้นนี้จึงเป็นเหมือนเวทีที่ให้ทุกคนได้เห็นว่าคนในแวดวงนี้ทำอะไรกันบ้าง และมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนบ้าง และทำให้ประชาชนได้รู้ว่าอวกาศสร้างสรรค์ประโยชน์และส่งต่อคุณค่าแก่สังคมอย่างไรบ้าง

“Thailand Space Week 2019 จึงเป็นเหมือนแพลตฟอร์มให้ผู้คนในแวดวงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้มารวมตัวกันนำเสนอผลงาน โปรเจกต์ และความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ชุดความรู้ เทคโนโลยี และต่อยอดไปสู่ความร่วมมือกันทางธุรกิจ รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ และส่งต่อคุณค่าต่าง ๆ ให้กับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของจิสด้าคือการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังยกระดับและส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของจิสด้าในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการสร้างเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI เพื่อประกาศเจตนารมณ์การยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม GNSS ในประเทศและสร้าง GNSS Eco-System ในอุตสาหกรรมระดับอาเซียน อีกทั้งยังส่งต่อคุณค่าและเสริมสร้างความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

สำหรับธีมการจัดงาน  Thailand Space Week 2019 คือ “Space for Sustainable Society” (S3) หรือ “เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนายั่งยืน” เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เทคโนโลยีอวกาศช่วยส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืนได้อย่างไร

กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย 4  กิจกรรมหลัก คือ1) GeoInfotech หรือ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  2) 11th Multi GNSS Asia หรือ ภาคีระบบดาวเทียมระบุตำรายละเอียดสูงระดับภาคเอเชีย ครั้งที่ 11   3) Aerospace Industry หรือ อุตสาหกรรมอากาศยานอวกาศ    และ 4) Space Youth Forum เวทีเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชน
 
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการ เวทีเสวนา เวทีกิจกรรม โครงการชิงทุนการศึกษา การสาธิตนวัตกรรม การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสัมมนาเส้นทางสายอาชีพของแวดวงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอีกด้วย  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69