อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

กสทช.ผนึกพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศเฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

กสทช. จัดกิจกรรมพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 สร้างฐานข้อมูลนักวิทยุสมัครเล่นจิตอาสาระหว่างประเทศ เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.50 น.

วันนี้ (16 พ.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนานักวิทยุสมัครเล่นด้านการสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ พร้อมทั้งนำข้อมูลนักวิทยุสมัครเล่นพันธมิตรจิตอาสาที่เข้าร่วมงานเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติด้วยโดยงานนี้สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ (International Amateur Radio Union หรือ IARU) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ชำนาญการในเรื่องกิจการวิทยุสมัครเล่นภายใต้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นักวิทยุสมัครเล่นจาก 11 ประเทศ ที่ทำความตกลงต่างตอบแทนในกิจการวิทยุสมัครเล่น กับประเทศไทย (Reciprocal Agreement) นักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศไทย ผู้แทนจากสถานทูต ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นไทยเกี่ยวกับ การให้ความร่วมมือกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน เป็นต้น รวมกว่า 200 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลืออื่นๆนายฐากร กล่าวว่า ช่วงเช้า พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ในฐานะประธานในพิธี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ผู้แทนจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน กสทช. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ นักวิทยุสมัครเล่นจาก 11 ประเทศ และนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศไทย ร่วมกันถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเริ่มกิจกรรม

ภายในงานผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ (IARU) นักวิทยุสมัครเล่นจากต่างประเทศ จะมาเล่าประสบการณ์การสื่อสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ประสบการณ์การจากประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลักเซมเบิร์ก และประเทศอื่นๆ ส่วนนักวิทยุสมัครเล่นจากประเทศไทยจะมีการถอดประสบการณ์นักวิทยุสมัครเล่นจิตอาสาประเทศไทย กรณีศึกษาถ้ำหลวง การบรรยายเรื่องโครงการปรับปรุงการแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้รู้ว่าใครมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านใด เคยผ่านประสบการณ์แบบไหนมาบ้าง ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ สำนักงาน กสทช. จะอนุญาตให้มีการนำเข้าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารได้เป็นการชั่วคราว โดยการยกเว้นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ประหยัดเวลาดำเนินการ เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผ่านการอบรมและสอบเพื่อเป็นนักวิทยุสมัครเล่นทั้งขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง จำนวนกว่า 400,000 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาขอสัญญาณเรียกขาน (Call Sign) เพื่อใช้งานแล้ว จำนวนกว่า 200,000 คน โดยจากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ปัจจุบันมีนักวิทยุสมัครเล่นที่มีการใช้งานวิทยุสมัครเล่น เพื่อติดต่อสื่อสาร อยู่จำนวน 76,436 คน ซึ่งทุกคนสามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารยามเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติได้ เพราะในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ กรณีการติดต่อสื่อสารหลักทางโทรศัพท์อาจใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า วิทยุสื่อสารจะเป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่สำคัญที่จะมีบทบาทในภาวะวิกฤติเหล่านี้ ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อประสานกำลังในการเข้าไปช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ให้กำลังใจผู้อยู่ในเหตุการณ์ หรือในพื้นที่ ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ขาดตอน

“การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แล้ว เรายังหวังว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการด้านการสื่อสารในภารวะฉุกเฉินและภัยพิบัติจะสามารถพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ให้สามารถรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ ให้ดีขึ้น สามารถเป็นกำลังสำคัญ หรือกำลังสนับสนุน ที่พร้อมจะให้ความช่วยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลนักวิทยุสมัครเล่นพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในภายหน้า” นายฐากร กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58