อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

เนทติเซนท์อัพเกรดซอฟท์แวร์ธุรกิจเฮลธ์แคร์

กลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ เชื่อมโยงข้อมูลแล้วนำขึ้นคลาวด์ เพื่อยกระดับระบบปฏิบัติการ ให้เรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบหลังบ้าน เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.29 น.

               นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด   ธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning)  เปิดเผยว่า  ภาพรวมในตลาดธุรกิจ Healthcare กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง   เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล   ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มุ่งยกระดับธุรกิจสู่Intelligent Healthcare ด้วยการ นำเอา เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วย
รวบรวมฐานข้อมูลเอาไว้บน Cloud ช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ Healthcare ในยุค Digital Transformation นอกจากนี้ในอุตสาหกรรม Healthcare ข้อมูลจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นใครมีข้อมูลมากกว่า และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า จะกลายเป็นผู้นำในวงการ 

เนทติเซนท์ ได้วางระบบซอฟท์แวร์ Netizen Peony บน Netizen.Cloud ของ Netizen ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือ กว่า 5 สาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบหลังบ้าน (Back Office) เชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้าน (Front Office) ให้มีความพร้อมรองรับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยระบบจะช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงาน ให้สามารถทำงานภายในระบบเดียวกัน   เชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบแพลตฟอร์ม การทำงานภายในแต่ละแผนก ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้าสู่ระบบ Netizen.Cloud  และจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์  ฯลฯ
นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด กล่าวว่า การก้าวไปสู่  Intelligent Hospital  จะต้องมีระบบหลังบ้าน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี ควบคู่ไประบบการให้บริการหน้าบ้าน เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ   ERP Netizen Peony สามารถบริหารจัดการระบบบัญชีได้ตรงตามมาตรฐานของระบบบัญชีสากล  เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจในการเป็น Intelligent Healthcare ในอนาคต
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 86