อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563

ไปรษณีย์ไทย ป้องกันโควิด 19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย ห่วงใยคนไทย ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.10 น.


เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้กำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา หรือโรค Covid-19 โดยให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด

ทั้งจุดที่ให้บริการลูกค้า อาทิ ประตู เครื่องกดบัตรคิว เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการ และพื้นที่ในส่วนของการจัดการไปรษณียภัณฑ์พร้อมทั้งให้บริการเจลล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอีกทั้งมีมาตรการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศภายในศูนย์ไปรษณีย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ไปรษณีย์หลักในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าจากต่างประเทศของไปรษณีย์ไทย

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์คัดแยกสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งนอกจากนี้ ยังจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)” โดย นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับบุคลากร พร้อมแนะวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าวผ่านการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและหากตรวจพบให้รีบพบแพทย์ทันที

รวมไปถึงการงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เป็นต้น พร้อมสั่งห้ามบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเดินทางหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีการเดินทางก่อนหน้าและกลับจากประเทศดังกล่าวระหว่างวันที่24 ก.พ.– 19 เม.ย.2563 ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการของไปรษณีย์ไทย  ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัยภายในเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการเข้ามาใช้บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ด้วยความปลอดภัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 97