อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

วศ.ชวนสร้างทักษะจากสารสนเทศดิจิทัลออนไลน์

วศ.กระตุ้นประชาชนใช้เวลาเรียนรู้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสสร้างทักษะจากสารสนเทศดิจิทัลออนไลน์ จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 12.56 น.


กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ,) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เปิดให้บริการหอสมุดและสารสนเทศดิจิทัลออนไลน์เชิญชวนประชาชน

ใช้เวลาในช่วงวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 ที่ต้องอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาเรียนรู้จากสารสนเทศที่ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ไว้หลากหลาย เข้าถึงได้ง่ายจากเว็บไซต์  https://ebook.dss.go.th  หรือดูได้จากโทรศัพท์ ระบบแอนดรอยด์( android )  ที่  shorturl.at/bmoBH   ส่วนระบบไอโอเอส( iOS )ที่ shorturl.at/cvOS6  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์: https://ebook.dss.go.th  หมวดหมู่สื่อเรียนรู้ออนไลน์ ได้รวบรวมวิดีโอสื่อเรียนรู้เบื้องต้นเข้าใจได้ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกแกง  การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ การป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างงานศิลปะบนแก้ว ฯลฯ  

นอกจากนี้ยังมีหมวดอื่น ๆ ที่เป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนบทความวิชาการ ที่เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในเชิงลึก เป็นฐานในการสร้างทักษะ หรือต่อยอดสร้างความรู้ใหม่ต่อไป

ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหอสมุดและคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ  

ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย มีการจัดการคลังความรู้ดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-library)เพื่อส่งเสริมการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม

สามารถขอรับบริการสารสนเทศดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ของสำนักหอสมุดฯ วศ. โดยชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ ติดต่อได้ที่ e-mail: info@dss.go.th โทรศัพท์ 02 2017250-5หรือที่ Line Official ID : https://lin.ee/sBBDEhz

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54