อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

กสทช.จี้ค่ายมือถือเข้มคุณภาพสัญญาณพื้นที่น้ำท่วมจ.เลย

สำนักงาน กสทช. กำชับโอเปอร์เรเตอร์ทุกค่าย ดูแลคุณภาพสัญญาณและเพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จ.เลย จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.28 น.

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด ให้ดูแลโครงข่ายสื่อสาร และตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะการดูแลป้องกันสถานีฐาน ไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้องด้วย และได้กำชับให้ผู้ประกอบการทุกราย รายงานความคืบหน้าต่อสำนักงาน กสทช. เป็นระยะ

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ตระหนักว่าการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในภาวะภัยพิบัติเช่นนี้ สำนักงานฯ พร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น