อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

กสทช ถกค่ายมือถือเตรียมพร้อมรับมือภัยน้ำท่วม

สำนักงานกสทช ร่วมหารือโอเปอร์เรเตอร์ทุกค่ายเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16.45 น.

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการกสทช. สายโทรคมนาคม เปิดเผยว่า  กสทช.ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาและช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง 

ทั้งนี้ จากการประชุมทำให้ทราบว่าสถานีฐานบางแห่งไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นสถานีฐานก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ กสทช. จึงได้กำชับไปยังผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด ให้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในส่วนของทีมงานที่ดูแลในพื้นที่ โดยหากมีเหตุการณ์น้ำท่วมขังเกิดขึ้น ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้องให้ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายได้รายงานความคืบหน้ากับ กสทช. ว่า สถานีฐานทุกแห่งสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ซึ่งในอนาคตหากเกิดเหตุสถานการณ์น้ำท่วมขังยาวนานขึ้นอีกครั้ง ผู้ประกอบการโทรคมนาคม จะต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น