อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

เจอตัวจริง มิตซูบิชิ เอาท์แลนด์เดอร์ พีเอชอีวี 1 ธ.ค.นี้

มิตซูบิชิ ย้ำเจอตัวจริงแน่ปลายปีนี้ เอสยูวี เอาท์แลนด์เดอร์ พีเอชอีวี รถปลั๊กอินไฮบริดสมรรถนะเร้าใจ ประหยัด คุ้มค่า พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15.52 น.


นายโมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ได้ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัว มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ แบบปลั๊กอินไฮบริด (พีเอชอีวี) ในประเทศไทยในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ และสามารถสัมผัสตัวจริงได้ในงานมอเตอร์เอ็กซโปชในช่วงเดียวกัน โดยได้แถลงวิสัยทัศน์และทิศทางใหม่ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย “ก้าวข้าม สร้างตำนานใหม่ ไม่สิ้นสุด” ซึ่งบริษัทเชื่อว่า มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าในประเทศไทย เช่นเดียวกับที่ผ่านมาที่ได้เปิดตัวและจำหน่ายในหลายๆ ประเทศก็ได้รับความนิยมจากผู้ใช้อย่างมากขณะเดียวกันอีกทั้งยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขายและบริการหลังการขาย โดยเฉพาะตัวแทนจำหน่าย(ดีลเลอร์)เบื้องต้นนี้ จะมีประมาณ 90 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการในส่วนพนักงาน งานขาย ของเครื่องมืออุปกรณ์ ในการดูแลลูกค้าที่ใช้รถเอาท์แลนด์เดอร์ พีเอชอีวี ไปพร้อมกันด้วย“มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เป็นรถเอสยูวีแบบ ปลั๊กอินไฮบริด รุ่นแรกของโลก และเป็นรถที่ขายดีที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผลจำก การผสมผสาน ดีเอ็นเอ และเทคโนโลยีจากรถยนต์ระดับตำนานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทั้งมีความทนทาน สมรรถนะตอบโจทย์ คลายความกังวลเรื่องระยะทางการขับขี่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และรถคันนี้จะเปนคำตอบ ที่สมบูรณ์แบบ ของช่วงการเปลี่ยนผ่านจากยุครถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า”พร้อมกันนั้นได้ เปิดตัว เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่ สถบันการศึกษาและฝึกอบรม จังหวัดปทมุธานี เพื่อจัดแสดงระบบ นิเวศพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารถยนต์สามารถ เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยได้ อย่างไร พร้อมกับนำเสนอความเชี่ยวชำญของบริษัทฯ ในด้าน เทคโนโลยพีลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีการใช้พลังงานแบบยั่งยืนเดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ถือเป็นนวัตกรรมสำหรับที่พักอาศัย ซึ่ง ประกอบดว้ย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ปลั๊กอินไฮบริด เครื่องอัดและจ่ายประจุไฟฟ้ำ แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ สำหรับกักเก็บกระแสไฟฟ้ำในที่พักอาศัย โดย เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ จะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าจากที่พักอำศัยได้เอง เพื่อนำไปใช้ใน การชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แก่ยานพาหนะ และในทางกลับกันยัง สมารถดึงกระแสไฟฟ้าออกจากยานพาหนะเพื่อนำกลับมาใช้ในที่ พักอาศัยได้อีกด้วย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46