อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอนุมัติกฎหมาย จ่ายชดเชย'พลเมืองด้อยคุณภาพ'

ญี่ปุ่นอนุมัติกฎหมาย จ่ายชดเชย'พลเมืองด้อยคุณภาพ'

รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่เมื่อวันพุธ ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินชดเชยแก่ชาวญี่ปุ่นราว 25,000 คน บางคนอายุยังน้อยเพียงแค่ 9 ปี ที่เป็นคนพิการทางร่างกายและสติปัญญา และถูกทางการจับทำหมัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตพลเมืองด้อยคุณภาพ และรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของชาวญี่ปุ่น ภายใต้โครงการของรัฐบาล ที่มีผลบังคับจนถึงปี พ.ศ. 2539