อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

"บิ๊กอู๋"เยี่ยมแรงงานนอกระบบ-คนสูงวัยที่ได้รับฝึกอาชีพเชียงคาน

“บิ๊กอู๋” ลุยเชียงคาน เยี่ยมแรงงานนอกระบบ-คนสูงวัยที่ได้รับฝึกอาชีพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ทุพพลภาพ 3 คน พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.41 น.

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน และคณะลงพื้นที่จ.เลย  เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ กลุ่มบ้านปากห้วย - ปากคาน ต.บ้านผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย และกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 “หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561 - 2562” ที่พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบร่วมให้การต้อนรับ อาทิ  กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ ต.นาซ่าว  20 คน  กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีจำนวน 16 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย - ปากคาน ซึ่งทำกล้วยแบรกแตก ต.บ้านผือ จำนวน 20 คน  ชาวบ้านนาป่าหนาดซึ่งเป็นผู้ประกันตนจำนวน 150 คน ทั้งนี้สำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561 - 2562 ของต.นาซ่าว หมู่7 บ้านศรีโพนแท่น อ.เชียงคาน จ.เลย มีผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จำนวน 322 คน มาตรา 40 จำนวน 208 คน และหมู่ 14 ต.นาซ่าว มีผู้ประกันตนมาตรา33 และ39 จำนวน 165 คน และมาตรา 40 จำนวน 190 คนโดย พล.ต.อ.อดุลย์ และคณะได้ชมการสาธิตการตัดผมของผู้เข้ารับการฝึก มอบเงินสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย นอกจากนี้รมว.แรงงาน ยังได้มอบเครื่องมือตัดผมให้แก่ตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างตัดผม จำนวน 20 นาย อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจ.เลย มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 303,994 คน เป็นผู้มีงานทำ 303,051 คน ผู้ว่างงาน 410 คน ผู้รอฤดูกาล 533 คน มีแรงงานนอกระบบ 251,917 คน เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร 106,914 คน เป็นแรงงานในภาคเกษตร 196,137 คน มีแรงงานต่างด้าว 613 คน มีสถานประกอบการ 1,705 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 22,368 คน มาตรา 40 จำนวน 25,675 คน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15