อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

รำลึก17ปีบัตรทองช่วยคนไทยไม่ล้มละลายจ่ายค่ารักษาแพง

“หญิงหน่อย” รำลึกครบ 17 ปี บัตรทอง 30 บาท ขอบคุณ “หมอหงวน- ทักษิณ” ช่วยคนไทยมีสุขภาพดี-ลดการตาย ไม่ล้มละลายเพราะค่ารักษาแพง   พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกต้ังพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า 12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 17 ปีที่คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นับตั้งแต่ปี 2544 ประเทศไทยเราได้สร้างประวัติศาสตร์ในการทำโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำเร็จ ได้รับการยอมรับและชื่นชมขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งระดับนานาชาติ 17 ปีที่แล้ว ตนยังจำวันนั้นได้ดี วันที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปบอกเล่าความสำเร็จของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบนเวทีการประชุมใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้นได้จากความคิดและความทุ่มเทของหมอหงวน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คุณหมอผู้เสียสละ ผู้อุทิศตนเองเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ต้องการเห็นคนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ย้อนกลับไปเมื่อปี 2543 นพ.สงวน  ได้นำโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาเสนอต่อนายทักษิณ ชินวัตร ในขณะนั้นกำลังเริ่มก่อตั้งพรรคไทยรักไทย เมื่อพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งได้จัดตั้งรัฐบาล ก็ได้ผลักดันโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนสำเร็จส่งผลให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาส เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันเรียกว่าบัตรทอง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ 17 ปีที่ผ่านมา โครงการหลักประกันสุขภาพ หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่เพียงแต่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย เสียชีวิตจากการเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล เพิ่มพลังพลเมืองที่มีคุณภาพให้ระบบเศรษฐกิจไทย และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม มีตัวเลขในเชิงประจักษ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจ และพบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ 2545 ครัวเรือนที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจากภาระค่ารักษาพยาบาลลดลงจาก 4.06% เหลือเพียง 2.09 % ในปีพศ 2560 และครัวเรือนที่ยากจนลง เพราะการรักษาพยาบาลลดลงจาก 1.33 % เหลือเพียง 0.29% ในปี 2560  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคจึงเป็นโครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับและถือว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ 

“ตลอดระยะเวลา 17 ปี โครงการนี้ได้พิสูจน์และประจักษ์ชัดว่า ช่วยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ตั้งแต่การให้โอกาสประชาชนคนไทยทุกคน ได้เข้าถึง การรักษาพยาบาล ทำให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ไม่ต้องเดือดร้อนหรือล้มละลายเพราะค่ารักษาพยาบาล ตนในฐานะคนทำงาน ที่เวลานั้นรับภารกิจเป็นผู้ผลักดันการดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จ จึงขอคารวะ และยกย่องต่อการทุ่มเทและความเสียสละของ นพ.สงวน ผู้คิดค้นโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและช่วยทำงานอย่างหนักจนสามารถทำให้โครงการสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หากปราศจากความเสียสละ ของนพ.สงวน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคงไม่สามารถสำเร็จได้ในประเทศไทย ขอขอบคุณ และยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเทการทำงานจนทำให้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเริ่มต้นได้ด้วยความสำเร็จ และดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีและความมั่นคงของคนไทย และสุดท้ายหากปราศจากความกล้าตัดสินใจและความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทยของนายทักษิณ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย ขอคารวะต่อทุกท่านที่ทำให้เกิดโครงการที่นำมาซึ่งความมั่นคงทางสุขภาพ และเศรษฐกิจของพี่น้องคนไทยอย่างยั่งยืน” คุณหญิงสุดสรัตน์ กล่าว. 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    15%
  • ไม่เห็นด้วย
    85%

บอกต่อ : 17