อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เครือข่ายพยาบาลฯร้องสธ.สัญญาทุนถูกบังคับเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เครือข่ายพยาบาลฯ ยื่นหนังสือ วอนผู้บริการจ้างงานเป็นธรรม หลังสัญญาทุนถูกบังคับเป็นลูกจ้างชั่วคราว หากไม่ช่วยเหลือพร้อมทวงถามหลังปีใหม่ พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.04 น.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข น.ส.วราพร กวีวิทยาภรณ์ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนเข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร้องขอความเป็นธรรมเรื่องสัญญานักเรียนทุนพยาบาล  โดยมี นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับเรื่องในฐานะดูแลเรื่องนี้ โดยหลังจากรับหนังสือแล้วได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อ

น.ส.วราพร ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันพยาบาลมีภาระงานมากควงเวร 33 เวรต่อเดือน เวรละ 8 ชั่วโมง มีวันหยุดเพียง 1-2 วัน แต่ปัญหาอยู่ที่ฐานะเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำ 15,000 บาท เริ่มต้นเฉลี่ย 11,500-13,000 บาท บางคนได้ขึ้นเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เงินเดือนสูงขึ้นแต่อยู่ที่ประมาณ 15,000 -18,000 บาท แล้วแต่อายุงาน ทั้งนี้จากตัวเลขพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการตั้งแต่ปี 2558 ประมาณ 12,000 คน เฉลี่ยปีละ 3,000 คน ร้อยละ 80 เงินเดือนไม่น่าถึง 15,000 บาท ถ้าเพิ่มก็เป็นเงินจากส่วนอื่น เช่น ค่าวิชาชีพ ค่าเช่าบ้านพัก เป็นต้น ปัญหาคือนักเรียนทุนหลังจบแล้วต้องมาใช้ทันในรพ.รัฐ แต่ไม่รู้ว่าต้องอยู่ในสถานะลูกจ้างชั่วคราว เพราะในประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุเอาไว้ มารู้ตอนเซ็นสัญญาแล้ว ถ้านักเรียนทุนฯ จบแล้วไม่อยากเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ปี ก็ต้องจ่ายทุนคืนเพิ่ม 1 เท่าตัว จากทุนปีละ 30,000 บาท  4 ปี เท่ากับ 120,000 บาท แต่ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 240,000 บาท

น.ส.วราพร กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ จึงมายื่นหนังสือขอเรียกร้องความเป็นธรรม ดังนี้ 1.ขอให้ทบทวนและผลักดันวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นสายงานที่ขาดแคลน ให้เป็นนักเรียนทุนพยาบาลของรัฐบาล และได้รับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการมารองรับ 2.ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบำรุงเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล ลงวันที่ 8 พ.ค. 2551 โดยให้ปรับจำนวนการให้ทุนจาก 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปี ซึ่งจากการศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก อยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทต่อคนต่อปี   

3.ทบทวนสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวง ต้องระบุการจ้างที่มีความเป็นธรรมในสายงานพยาบาลวิชาชีพ โดยไม่ควรผูกมัดด้วยตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  4.กรณีที่ไม่สามารถจ้างเป็นข้าราชการได้ ก็ให้กำหนดการจ้างในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคง ต่อเนื่อง มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามรัฐรัฐบาลกำหนด ไม่รวมรายได้อื่น และเมื่อมีตำแหน่งข้าราชการ ให้มีการบรรจุโดยนับระยะเวลาเกื้อกูลการทำผลงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก และ 5.ในทุกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานพยาบาลขอให้มีพยาบาลวิชาชีพเข้าเป็นคณะทำงานร่วมด้วย ซึ่งทั้งหมดที่เสนอไปก็หวังเพียงว่าผู้บริหารกระทรวงจะให้ความสำคัญ ถ้ายังช่วยเหลืออะไรไม่ได้ทางเครือข่ายก็เตรียมมาทวงถามช่วงหลังปีใหม่.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 18