อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ห่วงสังคมไทยแก่ก่อนรวย จวกรัฐไม่จริงใจแก้ความเหลื่อมล้ำ

นักวิชาการ ห่วงสังคมไทย แก่ก่อนรวย จวกรัฐไม่จริงใจแก้ความเหลื่อมล้ำ  ชี้กลุ่มเจ้าสัว1%ถือครองทรัพย์สิน49%ของประเทศ พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.37 น.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดเสวนา "ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต : วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" ในหัวข้อ การกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการ โดยนายอภิชาต สถิตนิรามัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อปี2556 ขณะนั้นนายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเป็นนักวิชาการ เคยพูดว่าไทยเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำสูงที่สุด ยังพูดถึงคนรวย1% ที่ถือครองทรัพย์สินทั้งประเทศกว่า49% แต่ขณะนี้นายกอบศักดิ์ กลับปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและบอกว่าอย่าไปเชื่อถือกับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าที่สถาบันเครดิตสวิส ไปนำออกมาเผยแพร่ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทยสูงที่สุดในโลก

ทั้งนี้จากหลายแหล่งทางการเงินทำการสำรวจรายได้รายจ่ายภาคครัวเรือนของไทยช่วงปี 2544-2559 พบว่า ปัญหารวยกระจุก จนกระจาย อยู่ในระดับสาหัส ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไทยศตวรรษที่21 ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นจุดสูงสุด รายได้ประชาชาติระดับกลางต่อหัวต่อเดือน 18,660 บาท ระดับล่างรายได้ 4.4 พันบาท สัดส่วนคนเพียง 10%ที่มีรายได้มาก ที่มาจากรายได้หลักมาจากสินทรัพย์ จะเห็นว่าสินทรัพย์กระจุกตัวแค่ไหน จึงมีรายได้มาก คนจนรายได้หลักจากแรงงาน  และในปี2561 มูลค่าทรัพย์สินกระจุกตัวในกลุ่มคนรวยที่สุด เพราะมาจากกลไกตลาดไม่ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำ กลุ่มคนรวยระดับเจ้าสัวอยุ่ในพรรคพลังประชารัฐ มีรายได้ติดท็อป ในกลุ่ม 1 % ดังนั้นมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องความมั่งคั่ง ชนชั้นนำ นี่คือกับดับอำนาจนิยม และ กับดักรายได้ปานกลาง โดยสังคมไทยจะแก่ก่อนรวย เพราะความสามารถการแข่งขันเราสู้ต่างประเทศไม่ได้ 

"ปัจจุบันเราเป็นโรงงานรับจ้างทำของส่งออก หากจะยกระดับการแข่งขันรัฐต้องลงทุนระบบอุตสาหกรรมอย่างมหาศาล ไม่เป็นสังคมแก่ก่อนรวย ก้าวข้ามทางสามแพร่ง โดยเฉพาะปรับประสิทธิภาพระบบราชการไทยมีค่าใช้จ่ายสูงสุดในอาเซียน แต่คุณภาพของรัฐลดลงทุกด้าน จะเห็นจากปัญหาไอยูยู ปัญหาการบินพลเรือน ส่อถึงระบบราชการไม่มีคุณภาพ ลักษณะปิรามิดสามเหลี่ยมแตกกระจาย ไร้เอกภาพ งานซ้ำซ้อน บางงานไม่มีเจ้าภาพ บูรณาการไม่เคยเกิด แต่ละหน่วยงานแข่งขันกันเอง กลไกรัฐ ครึ่งๆกลางๆ ไม่สนองตอบประชาชน แต่ถูกคลุมอำนาจด้วยชนชั้นนำ ถ้ารวมศูนย์อำนาจราชการไว้ส่วนกลางต่อไป การประมูล แจกสัมปทาน รัฐเป็นคนตัดสิน กินรวบทรัพยากรท้องถิ่น จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง ผู้แพ้เสียหมด ผู้ชนะได้หมด  เป็นปัญหาหลักการเมืองที่จะเกิดความขัดแย้งต่อสู้กันเพื่อเข้ามากุมศูนย์กลางอำนาจ หากคสช.สืบทอดสำเร็จหลังเลือกตั้ง ขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองประเทศไทยต่อไป"นายอภิชาต กล่าว

นางอรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่ารัฐต้องแก้ไขเร่งด่วนในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ เช่นการแก้ปัญหาไอยูยู ทุกวันนี้ทำชาวประมง เจ๊งหมดเนื้อหมดตัว ทุกคนจอดเรือเต็มอ่าว ออกทะเลเสี่ยงโดนจับ  เพราะเอากฏระเบียบมาครอบเต็มไปหมด ก่อนออกหาปลา ต้องมีใบผ่านงาน ใบจบจากโรงเรียน คนเป็นไต่กงเรือมาตลอดชีวิต ยังไม่เคยรู้จักโรงเรียน เพราะรัฐใช้วิธีออกกฏหมายมาบังคับได้ให้คนเจ็บช้ำน้ำใจ ถ้าบังคับไม่ได้ก็ใช้มาตรา44 มาถอน ตอนนี้การกระจายอำนาจเหมือนหนังสติ๊ก ดึงกลับที่เดิมยังไม่สามารถปฏิรูปอะไรได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23