อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน "1จว. 1ถนน เฉลิมพระเกียรติ" 

มท.1 เผยแต่ละจังหวัดเตรียมการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน “ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน  เฉลิมพระเกียรติ” ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้  พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.29 น.

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  กล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทย โดยทุกจังหวัด ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  3 โครงการ คือ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดย เพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะ ให้แก่ชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ร่วมประสานพลังความสามัคคี การรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวในการดำเนินการ รวมทั้งร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำคัญสำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า โดยโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้พระราชทาน ต้นรวงผึ้ง ให้แต่ละจังหวัดนำไปปลูก  เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทางจังหวัดต่างๆ จะเร่งเตรียมการและปลูกให้เรียบร้อย ก่อนงานพระราชพิธีหรือภายในสิ้นเดือนนี้ โดยจะมีการหากฤกษ์วันมงคลในการทำกิจกรรมอีกครั้ง ส่วนการเตรียมถนนยังมีเวลาเตรียมการถนน เพื่อการพัฒนาจังหวัดและเป็นสัญญลักษณ์ ที่ดีงามของ แต่ละจังหวัดต่อไป  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพัฒนาลำคลองที่แต่ละจังหวัด ได้เตรียมพัฒนาไว้แล้ว  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ ให้พื้นที่ของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมี ถนน ลำคลอง สวนสาธารณะ ที่สวนงาม โดยจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชน และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดี และสวยงาม เป็นสาธารณะประโยชน์ ต่อไป 

“สำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ แต่ละจังหวัดจะสำรวจและคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญ อาทิ ความสำคัญทางประวัติสาสตร์ ทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจ หรือ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จากนั้นทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชน และ จิตอาสา จะได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นผิวถนน บาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย  อย่างไรก็ตามภายในสิ้นเดือนนี้ (เม.ย.) ทุกจังหวัดจะเชิญต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสมัย ที่ทุกจังหวัดได้รับพระราชทานไปปลูก โดยต้นรวงผึ้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกจังหวัดร่วมกันดูแลสะท้อนถึงความรักและสามัคคี. 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26