อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ปชป.ตั้งกก.กำหนดเกณฑ์หัวหน้าพรรคภายใน5วัน

กก.บห.ปชป.ตั้งคกก.กำหนดเกณฑ์เลือกหัวหน้าพรรค ให้เสร็จใน 5 วัน พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.32 น.

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. เวลา 10.15 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 100 ปี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์  

ต่อมา เมื่อเวลา 13.20 น. นายธนา ชีรวินิจ รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค เป็นประธาน  ขณะที่กรรมการประกอบด้วย นายกนก วงษ์ตระหง่าน  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รักษาการรองหัวหน้าพรรค  นายราเมศ รัตนะเชวง  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ น.ต.สุธรรม ระหงษ์ และ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ไปกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ให้เสร็จภายใน 5 วัน แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ เพื่อดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 เม.ย. นี้.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21