อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

"จุรินทร์"ลุยอีสานสแกนปัญหาข้าว-มันสำปะหลัง1ก.ค.นี้

ปชป.ลุยเวทีสภายื่นญัตติดับทุกข์เกษตรกร “จุรินทร์”บุกอีสานสแกนปัญหาข้าว-มันสำปะหลัง 1 ก.ค.นี้ พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.06 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวว่า ที่ประชุมพรรคเห็นควรยื่นญัตติ เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตร ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยประเด็นที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายมีทั้งปัจจัยในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่มีราคาแพง ประกอบกับสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ประชาชนในภาคการเกษตรประสบปัญหาความยากจน จึงอยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในญัตติเรื่องนี้ก็จะส่งการพิจารณาให้รัฐบาลไปดำเนินการต่อไป 

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรภายนอก พรรคประชาธิปัตย์(EON DP) ซึ่งมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคฯเป็นประธาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้เตรียมจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อสอดรับการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเกษตร ภาคเศรษฐกิจและอีก15กลุ่มในบริบทสังคมไทย โดยเบื้องต้นได้มอบหมาย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก เลขานุการคณะกรรมการฯ ทำการสังเคราะห์จัดเรียงภารกิจ เพื่อให้สอดรับตามนโยบายพรรคและรัฐบาล และมอบหมายให้นายบุญยอด สุขถิ่นไทย กรรมการฯเตรียมเปิดทุกช่องทางในการสื่อสารและรับทราบปัญหาและแนวทางเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ในภาพรวมทั้งประเทศ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค จะนำแต่ละคณะกรรมการชุดต่างๆ ลงพบปะแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน โดยในวันที่1ก.ค.นี้ จะลงพื้นที่ภาคอีสาน จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับเกษตรกรภาคอีสาน ในเรื่องมันสำปะหลังและข้าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 27