อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

พอช.กางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจน1ล้านครัวเรือน

พอช.กางแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยคนจน 1 ล้านครัวเรือน ชี้เป็นการพัฒนาแนวใหม่ หนุนชาวบ้านรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา  พร้อมจับมือชุมชน 10 ชาติอาเซียน จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15.29 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แถลงข่าวถึงสถานการณ์ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ว่า  คนไทยยังประสบปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย และไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยพอช.มีแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบททั่วประเทศ  ตามแผนงาน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มีเป้าหมายรวม 211,482 ครัวเรือน แยกเป็นปี 2563 การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง 20,000 ครัวเรือน บ้านพอเพียงชนบท 43,000  ครัวเรือน  การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 3,115 ครัวเรือน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีชุมชนโดนไฟไหม้หรือไล่รื้อ 1,000 ครัวเรือน (รวม 67,115 ครัวเรือน) ปี 2564 การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง  30,000 ครัวเรือน บ้านพอเพียงชนบท 40,000 ครัวเรือน การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 2,367 ครัวเรือน  และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีชุมชนโดนไฟไหม้หรือไล่รื้อ 1,000 ครัวเรือน (รวม 73,367 ครัวเรือน)

นายสยาม กล่าวอีกว่า ส่วน ปี 2565 การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง  30,000 ครัวเรือน บ้านพอเพียงชนบท 40,000 ครัวเรือน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีชุมชนโดนไฟไหม้หรือไล่รื้อ 1,000 ครัวเรือน (รวม 71,000 ครัวเรือน) รวมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 3 ปี จำนวนทั้งสิ้น 211,482 ครัวเรือน ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวนั้น มีเป้าหมายทั้งหมด 7,069 ครัวเรือน ในพื้นที่ 50 ชุมชน ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 35 ชุมชน รวม 3,271 ครัวเรือน (ก่อสร้างเสร็จแล้ว 2,184 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 689 ครัวเรือน และพื้นที่พร้อมก่อสร้าง 398 ครัวเรือน) สำหรับโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ "แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)" ของกระทรวง พม. ดำเนินงานโดย พอช.ประมาณ 1 ล้านครัวเรือน

"การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยได้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนั้นพอช. ไม่ได้สร้างบ้านให้ชาวบ้าน  แต่ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการเอง โดย พอช. จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณและสินเชื่อ รวมทั้งการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ถือเป็นการพัฒนาแนวใหม่ เปลี่ยนจากเดิมที่รัฐทำให้ เป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านหรือผู้ที่เดือดร้อนรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ พอช. และขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเทศไทย และ 10 ประเทศอาเซียน ร่วมกันจัดงานเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ภายใต้แนวคิด “Collective Housing” ซึ่งเป็นการตอกย้ำการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย"นายสยาม กล่าว.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27