อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ตร.สัญญาบัตร"2หมื่นราย"

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ตร.สัญญาบัตร ประพฤติดี-มีความรู้ ความสามารถ 2 หมื่นราย พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 20.12 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 22,934 ราย สามารถเช็กรายชื่อได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24