อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

"หม่อมเต่า"เยี่ยมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้

"หม่อมเต่า" หอบคณะ ลงพื้นที่เชียงราย เยี่ยมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ช่วยชาวบัานมีงานทำ ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.01 น.


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยภายหลังนำคณะรศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารมว.แรงงาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ว่า กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือตามโครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 15-20 มิ.ย. ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน โดยฝึกอาชีพทอผ้าคลุมไหล่

นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายยังได้เข้าไปให้ความรู้แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น เชิญกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงพร้อมจำหน่าย ตามงานต่าง ๆ และศึกษาดูงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และยังสนับสนุนสมาชิกที่มีทักษะฝีมือในการทอผ้าให้เป็นวิทยากรฝึกอาชีพหลักสูตรทอผ้าพื้นเมืองให้กับผู้ประสงค์จะฝึกอาชีพในอำเภอแม่จันและในอำเภออื่นๆ ต่อไป

"จากการรวมกลุ่มกันปัจจุบันมีสมาชิก 167 คน โดยจัดตั้งกลุ่มในรูปแบบการรวมหุ้น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีหลากหลาย เช่น ผ้าซิ่น ผ้าตัดชุด ย่าม เป็นต้น มีรายได้จากการปันผล20 คน เป็นผู้สูงอายุ 12 คน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน ทำให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี" รมว.แรงงาน กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 26