อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

รมว.กษ.ลั่นพร้อมพลิกแผ่นดินสู่ 'ออแกนิคไทยแลนด์'

“อลงกรณ์” ยัน “เฉลิมชัย” อยากพบม็อบหนุน-ต้านแบนสารพิษ แต่วูบกะทันหัน ลั่นสั่งแบนทันที พร้อมพลิกแผ่นดินสู่ออแกนิคไทยแลนด์ เป็นครัวของโลก  พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.50 น.


เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับเครือข่ายต้านสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 686 องค์กรว่า พรรคประชาธิปัตย์ และกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันมีนโยบายแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ทันที และไม่ต้องผิดหวังที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มาร่วมประชุมไม่ได้ เพราะก่อนหน้านี้มีอาการชาที่มือ และแขน ทั้ง 2 ข้าง และก่อนการประชุมมีอาการวูบ หน้ามือ จึงมอบให้ตนมารับหนังสือแทน ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขับเคลื่อนไปสู่เกษตรยั่งยืนทำให้ประเทศไทยเป็น “Organic Thailand” และยินดีร่วมกับทุกกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมในด้านเกษตรมานานครึ่งศตวรรษ ที่จะต้องไร้ทุจริต และไร้ผลประโยชน์แอบแฝง

นายอลงการณ์ กล่าวว่า โดยเฉพาะ 3 สารเคมี มีการนำเข้า 200-300 ล้านกิโลกรัมต่อปี มีมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จะเร่งเสนอร่างกฎหมายพัฒนาการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว เพื่อจะเดินหน้าทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูแบบในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ 145 ล้านไร่ พร้อมกับตราพระราชบัญญัติตั้งองค์กรเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่เกษตรตามศาสตร์พระราชา เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรตามธรรมชาติ และนำมาอยู่ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยดำเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่งทั้วประเทศ และศูนย์ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ 10,000 กว่าแห่ง รวมทั้งร่วมกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เกษตรแปลงใหญ่ ตั้งเป้าผลักดันไปสู่เกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ภายในปีนี้ ปี 63 จำนวน 5 ล้านไร่ และในปีต่อๆ ไป จะขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ปีละ 25 % พร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างภาษีตามกฎหมายสิทธิความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อดำเนินการเก็บภาษีการนำเข้าสารเคมีทุกชนิดมาเข้ากองทุนเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย เหมือนเช่นการเก็บภาษีบุหรี่ เหล้า หรือที่เรียกว่า ภาษีบาป

“เราจะไม่ยอมให้คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หรือต้องอยู่กับโรคต่างๆ อย่างทุพพลภาพ เหมือนพืชผักที่ตายทั้งเป็น ดังนั้นการแบน 3 สารพิษ จะต้องเกิดขึ้น 1 ธ.ค.นี้ โดยรัฐบาลมอบให้รัฐมนตรีที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ให้เดินหน้าเรื่องนี้ทันที นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ได้เรียกบัญชีสารชีวภาพจากกรมวิชาการเกษตรมาดูทั้งหมดพอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของประเทศนี้ ไปสู่เกษตรยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด แม้จะเป็นเรื่องยาก เพราะเกษตรกรเคยชินกับการใช้สารเคมี แต่เป็นเป้าหมายแรกที่จะให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทย พร้อมจะเป็นครัวโลก และก้าวไปสู่เกษตรอินทรีย์ หรือ Grow Organic Thailand”นายอลงกรณ์ กล่าว.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21