อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

กมธ.สารพิษชง8ข้อดัน"เกษตรอินทรีย์"เป็นวาระแห่งชาติ

กมธ.สารพิษสภาฯเตรียมชง 8 ข้อเสนอให้ “รัฐบาล”ผลักดัน“เกษตรอินทรีย์”เป็นวาระแห่งชาติ   ประชุมถกนัดสุดท้าย 11  พ.ย.นี้ ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.40 น.


เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  กทม. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับ

นายชวลิต กล่าวถึงภาพรวมการลงพื้นที่ ว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความตระหนักแก่ผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าผักและผลไม้ ได้มีการจัดทำระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงต้นทางแหล่งผลิตสินค้า โดยเฉพาะแปลงที่เพาะปลูกผักและผลไม้ได้ และรับทราบได้ว่าผักและผลไม้ดังกล่าวมีความปลอดภัยอยู่ในระดับใด แต่หากพบว่ามีการนำสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมาจำหน่ายนั้น ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการต่อไป

นายชวลิต กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอที่ กมธ. นำไปประกอบการจัดทำรายงานนั้น มี 8 ประเด็น ได้แก่  1. การแบน 3 สารพิษทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเสต 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาว่ามีสารเคมีทางการเกษตร ชนิดใดที่จำเป็นต้องแบนเพิ่มอีกหรือไม่ 3. การส่งเสริมให้นำองค์ความรู้จากโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์ความรู้ทางการเกษตร มาเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ 4.การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรในราคาประหยัดแก่เกษตรกร และยกเว้นการจัดเก็บภาษีเครื่องจักรกลทางการเกษตร 5. เสนอให้รัฐบาลกำหนดให้เกษตรอินทรีย์ เป็นวาระแห่งชาติ 6. ตั้งกองทุนเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด 7.การส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตให้สามารถแข่งขันกับผักและผลไม้ ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ 8. เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกร โดยเฉพาะการแก้กฎหมายเพื่อแยกคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม และชุดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตหรือยกเลิกการใช้สารเคมีสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น
 
นายชวลิต กล่าวอีกว่า  คณะ กมธ. ชุดนี้ จะสิ้นสุดระยะเวลาการทำงานในวันที่ 12 พ.ย.นี้ โดยจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปประกอบการจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา และส่งให้รัฐบาลรับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป โดย กมธ.จะนัดประชุมวันที่ 11 พ.ย.นี้ เป็นนัดสุดท้าย เพื่อหารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ ต่อไป.

 
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24