อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กกต.ประกาศ23ก.พ.เลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชรเขต2

กกต.กำหนดวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร 23 ก.พ. เปิดรับสมัคร 29 ม.ค.-2 ก.พ.นี้ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 16.32 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง  หลังจาก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร ต้องคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำคุก ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.และทำให้ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. โดยภายหลังการประชุมดังกล่าว

สำนักงาน กกต. ได้เผยแพร่เอกสารข่าวว่า กกต.ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. เวลา 08:00 - 17:00 น. และให้เปิดรับสมัครในวันที่ 29 ม.ค.ถึงวันที่ 2 ก.พ. เวลา 08:30 - 16:30 น. ตามสถานที่ ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้สำหรับพรรคการเมืองที่ประสงค์จะผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง  หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น  และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานกกต.กำหนด

ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1 ล้าน 5 แสนบาท โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ส่วนการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 68 (2).

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17