อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563

"บิ๊กป้อม"ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจชต.ต่อ3เดือน  

“บิ๊กป้อม”นั่งหัวโต๊ะถกคกก.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจชต. ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อ 3 เดือน  สั่งเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนฯคดีความมั่นคง จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.08 น.


เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.พัชร์ชศักดิ์  ปฏิรูปานนท์  ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่1/2563 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า คณะกรรมการฯ  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์การก่อการร้ายจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในห้วงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.62 - 10 ก.พ.63

โดยมีแนวโน้มการเกิดเหตุลดลง ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ควบคู่กับการเจรจา เพื่อยุติความขัดแย้ง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กำลังเจริญเติบโต จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  

คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเดิมต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.63 - 19 มิ.ย.63 เป็นครั้งที่ 59 ตามข้อเสนอของ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า และเห็นชอบให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวนสอบสวน คดีความมั่นคง

โดยเร่งรัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ในการควบคุมการลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งแบบเติมเงิน และแบบรายเดือน พร้อมส่งไปยังฐานข้อมูลให้ตำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9) เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมสถานการณ์ และดำเนินคดีให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไป

พล.ต.พัชร์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร  ได้สั่งกำชับ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า และหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในการควบคุมสถานการณ์ และรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้วยการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบ มีมาตรการเชิงรุกด้านการข่าว ประชาชนมีส่วนร่วม และการบังคับใช้กฏหมายที่เป็นธรรมอย่างจริงจัง  

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร  กล่าวชื่นชมพร้อมได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ และภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญยิ่ง และขอให้มีความปลอดภัยทุกนาย

ด้านพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวน สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม อาทิ การกำหนดแนวทางการลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีความเหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่ และการเร่งรัดบรรจุพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%