อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563

"ส.ส.ภท."ลพบุรีสละสิทธิในที่ดินส.ป.ก.กว่า50ไร่คืนหลวง

ด่วน “เกียรติ เหลืองขจรวิทย์”ส.ส.ภูมิใจไทย ลพบุรี พร้อมภรรยา สละสิทธิในที่ดินส.ป.ก.กว่า50ไร่ คืนหลวงนำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ทำกิน อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.28 น.


เมื่อวันที่25ก.พ. นายประเสริฐ กาญจนเกียรติคุณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้ส่งรายงานเป็นหนังสือถึงนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ระบุตามที่ปรากฎว่านายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต4 จ.ลพบุรี และคู่สมรส น.ส.ทิพปภา แสงธาราทิพย์ ภรรยา ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.บ้านใหม่สามัคคี ต. หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นั้น ส.ป.ก.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกพบมีโฉนดที่ดิน และภบท.จริง ตามที่เป็นข่าว และมีพื้นที่ถือครองมากกว่า50ไร่ จึงได้ประสานส.ส.ว่ามี 2ทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.)สั่งให้สิ้นสิทธิ หรือทางเลือกที่สองให้ส.ส.เป็นผู้สละสิทธิ์ในที่ดินส.ป.ก. ซึ่งส.ส.ได้เสนอทางเลือกที่สอง และได้ดำเนินการสละสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้นำที่ดินไปบริหารจัดสรรสิทธิให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%