อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เจอแล้ว!จุดความร้อนสปป.ลาวกว่าหมื่นจุด ทำภาคเหนือจมฝุ่นพิษ

เผยจุดความร้อนสปป.ลาวกว่าหมื่นจุด ต้นเหตุหมอกควันข้ามแดน ทำภาคเหนือจมฝุ่นพิษ ทส.เตรียมถกด่วน “ไทย-เมียนมา-ลาว”ปลัดทส.สั่งเข้มคนที่ได้รับจัดสรรที่ดินป่าแล้วยังเผา จะยึดที่คืนทันที พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 18.21 น.


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า สำหรับ สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดชายแดนภาคเหนือยังได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะใน สปป.ลาว และเมียนมา จุดความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดชายแดนทั้ง 2 ฝั่งของไทย ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุม VTC ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ประเทศเมียนมา และกรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ในวันที่ 3 เม.ย. เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเร่งด่วน

นายประลอง กล่าวว่า วันนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ประชุม VTC ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำวัน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทส. (ส่วนหน้า) 17 จังหวัดภาคเหนือ จ.กาญจนบุรี กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และกรมควบคุมมลพิษ

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ มีข้อ สั่งการให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ จ.กาญจนบุรี เร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาด ให้จุดความร้อน (Hotspot) เป็นศูนย์ภายในสัปดาห์นี้ ให้เน้นย้ำกับผู้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรฯ และผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินตามโครงการ คทช. หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางของ ทส. โดยเฉพาะหากมีการเผาในพื้นที่ จะยกเลิกสิทธิ์ทันที

นายประลอง กล่าวว่า สำหรับการเกิดไฟในพื้นที่สำคัญ พื้นที่ใกล้เขตเมือง/ชุมชน เช่น กรณี จ.แพร่ (ช่อแฮ) จ.นครสวรรค์ (อช.แม่วงก์) และ จ.อุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง) ขอให้เร่งดับไฟให้ได้โดยทันที และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟขึ้นซ้ำอีก โดยเฉพาะกรณีไฟไหม้ใน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ขอให้ดับไฟให้ได้ภายใน 2 วัน และ สั่งการให้สนับสนุน เฮลิคอปเตอร์เพื่อการส่งเสบียง กำลังพล และดับไฟ ในพื้นที่เข้าถึงยาก ตามที่มีการร้องขอ

รวมถึงให้หมุนเวียนกำลังพลจากพื้นที่ใกล้เคียงไปช่วยสนับสนุนด้วย ให้สนับสนุน เฮลิคอปเตอร์ไป จ.ตาก (พื้นที่รอบต่อ จ.กาญจนบุรี) และ จ. นครสวรรค์ และหมุนเวียนกำลังพลจาก จ.พิษณุโลก ไปสนับสนุนด้วย เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้ หากจับกุมผู้กระทำความผิดได้ ขอให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นตัวอย่างในการป้องปรามต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินคดีให้ทราบด้วย สำหรับจังหวัดที่ต้องการกำลังพลเพิ่มเติม ให้ประสานกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ เพื่อจะได้หมุนเวียนกำลังพลไปเสริมให้ตามที่ร้องขอ

อธิบดีคพ. กล่าวว่า สำหรับกรณีหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะการพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของจุดความร้อน ในเมียนมา และลาว มอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษ เร่งประสานงานกับทั้ง 2 ประเทศ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ สรุปจำนวน "จุดความร้อน ในอนุภูมิภาคแม่โขง (เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย) พบว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ในเมียนมาและลาว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พบปริมาณ สูงสุดที่ สปป. ลาว 10,854 จุด

รองลงมา ได้แก่ เมียนมา 9,239 จุด และ ไทย เท่ากับ 2,705 จุด ส่วน จุดความร้อน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ พบ รวม 1,743 จุด และพบว่า จังหวัดส่วนใหญ่มีจำนวนจุดความร้อนลดลง ยกเว้น จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เพชรบูรณ์ ที่จุดความร้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ พบจุดความร้อนสูงสุด ที่ จ.น่าน 280 จุด/ รองลงมา ได้แก่ จ. เชียงใหม่ 247 จุด/ จ.อุทัยธานี 191 จุด/ และ จ. เชียงราย 149 จุด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14