อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ร้อง"จับกัง1"ช่วยลูกจ้าง ม.33ได้เงินไม่ถึง5พัน

"แรงงาน" ร้อง "หม่อมเต่า" ช่วยเหลือลูกจ้าง ม.33 รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5 พันบาท เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 15.41 น.


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ยื่นหนังสือถึง ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เพื่อขอให้ช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตน เป็นไปตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์แทนในกรณีว่างานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 79 / 1 ในอัตรา ร้อยละ62 ของค่าจ้างรายวันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

สพท.และคปค. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคีเครือข่ายประสันสังคมคนทำงาน ซึ่งมีลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงิน ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎกระทรวงดังกล่าว ไม่ถึง 5,000 บาท (ฐานค่าจ้างส่งเงินสมทบขั้นต่ำ 1,650 และสูงสุด 15,000 บาท) ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบต่ำกว่า 8,000 บาทต่อเดือน ลงทะเบียนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานประมาณ 60,000 คนรับเงินทดแทนกรณีว่างงานไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือน

ซึ่งน้อยกว่าภาคประชาชนที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ดังนั้นทาง สพท.และคปค. จึงขอความช่วยเหลือจากรมว.แรงงาน ให้กำเนินการให้ลูกจ้างมาตรา 33 ได้รับเงินช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทเท่ากับภาคประชาชนเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%