อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

มท.2บุกเมืองมะขามหวานแก้ไขปัญหาที่ดิน

“มท.2” บุก “เมืองมะขามหวาน” แก้ไขปัญหาที่ดิน กำชับผวจ.-ส่วนราชการ เร่งแก้ปัญหา ให้ความเป็นธรรมปชช. ตามกฎหมาย  เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.18 น.

  
เมื่อวันที่ 4 ก.ค.  ที่หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย(มท.2) นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารมช.มหาดไทยพร้อมคณะ  โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผวจ.เพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ติดตาม และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาครั้งนี้มี 4 กรณี คือ   1. การสร้างโรงงานยางแอสฟัลท์ติก (ยางมะตอย)ในพื้นที่ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ ที่ชาวบ้านในพื้นที่และสภาเทศบาล ร่วมทำประชาคมคัดค้านแต่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดกลับอนุญาตให้ก่อสร้าง โดยไม่ฟังเสียงชาวบ้าน   2. กรณีเจ้าของรีสอร์ทและชาวบ้านในเขตอำเภอเขาค้อ รวม 135 ราย ถูกดำเนินคดี จากจำนวน 1,000 กว่าราย ที่ทางจังหวัดมีมาตรการผ่อนปรน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม 135 ราย และการทำตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก   3.กรณีปัญหาการครอบครองที่ดินทำกินของชาวบ้านในเขตพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า  หล่มสักและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์   4.กรณีการจัดหาพืชปลูกทดแทนการปลูกใบยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ชาวบ้าน

ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนแล้ว  ในกรณีของการถือครองที่ดินของชาวบ้านมีรายละเอียดแต่ละพื้นที่ต่างกัน  คือ  1.การแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านขี้นาค ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า 2.กรณีขอให้มีการตรวจสอบพิกัดตำแหน่งที่สาธารณประโยชน์ ตำบลบ้านโคกตาด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ชาวบ้านรวม 26 ราย ถูกดำเนินคดี มีบางรายคดีถึงที่สุดแล้ว แต่บางรายอยู่ในชั้นฎีกา ซึ่งในระหว่างถูกดำเนินคดีชาวบ้านไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่า ไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ แต่ต่อมามีหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารว่า ชาวบ้านไม่ได้อยู่ในที่ดินแปลงที่ถูกดำเนินคดี 3.การแก้ไขปัญหาที่ดินในตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. และ 4.การออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3  และ ส.ค.1 จำนวน 170 แปลง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  โดยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหา และให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักกฎหมาย

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการติดตามแก้ไขปัญหาข้างต้นให้ชาวบ้านในพื้นที่นี้แล้ว ผมยังได้กำชับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการในพื้นที่รวมถึง ปภ.จังหวัด ให้เตรียมการรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วม น้ำหลากในช่วงฤดูฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงกรณีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าให้ทุกภาคส่วนรักษามาตรการคุมเข้ม การคัดกรองบุคคลตามมาตราการของรัฐบาล ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดชื้อโควิด-19 ในประเทศมาตลอด 40 วันแล้ว ยกเว้นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ยังพบการติดเชื้อประปรายแต่ก็อยู่ในที่พักกักตัวของรัฐ ก็ขอให้รักษามาตรการคุมเข้ม การ์ดอย่าตก อย่าประมาทในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับที่ทางจังหวัดและส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ต้องร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และต้องสำรวจเส้นทางการขึ้น- ลงเขา สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ต้องซ่อมบำรุงเส้นทาง ลดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยเฉพาะทางขึ้นเขา-ลงเขาในช่วงหน้าฝนต้องแก้ไข และอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเป็นหลัก

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนม.ค.-มิ.ย. 2563 มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งประเทศ รวม 7,400 กว่าราย ดังนั้นในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ จ.เพชรบูรณ์ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนด้วย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆให้ วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะเร่งรัดแก้ไขให้ เช่นเดียวกับทางจังหวัดที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16