อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

โปรดเกล้าฯเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่4"พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 แก่ “พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.41 น.


เมื่อวันที่ 4 ก.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 แก่ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 26 มิ.ย.63.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23