อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ครมเห็นชอบตั้ง "ณกรณ์ ตรรกวิรพัท"นั่งผู้ว่าฯกยท.

ครม. เห็นชอบตั้ง “ณกรณ์ ตรรกวิรพัท” นั่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.18 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.มติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ การแต่งตั้ง นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท เป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 140,000 บาท ตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่ครม.มีมติ และให้นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ลาออกจากการเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17