อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

สธ.เรียกรพ.ถกรับผู้ป่วยต่างชาติรักษา ย้ำคุมเข้มป้องโควิด

สธ.เรียก รพ.ถก รับผู้ป่วยต่างชาติเข้ารักษาในไทย ย้ำคุมเข้มโควิดมาตรฐานเดียว ทำตามเงื่อนไข ศบค.ได้ทุกข้อ เริ่มประเทศเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.08 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตาม” โดยมีผู้แทนจากสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในรพ.ทางเลือกเข้าร่วมการประชุม
 
นายธนิตพล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการรับชาวไทยกลับเข้าประเทศ และชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามารักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โควิด-19 ในไทยนั้น  ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จึงได้จัดทำมาตรการ Alternative Hospital Quarantine 14 วัน สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในสถานพยาบาล และผู้ติดตาม เป็นการสร้างระบบการกักตัว ร่วมกับการรักษาพยาบาล (Treatment) ในสถานพยาบาล เพื่อให้กลุ่มนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ และเป็นการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค
 


ด้านนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า  ได้เชิญผู้แทนจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ การตรวจสอบเอกสารผู้ป่วย การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และขั้นตอนการดำเนินการระบบกักตัวผู้ป่วย รวมถึงผู้ติดตาม ที่ถูกต้องเหมาะสม มาตรฐานเดียวกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วย อาทิ ต้องตรวจโควิด 19 ไม่พบก่อนเข้าประเทศ และตรวจในประเทศอีก 3 ครั้ง ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น ระยะนอนรพ.ไม่น้อยกว่า 3-5 วัน กระบวนการรักษาไม่เป็นหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดในคำสั่ง ศบค.ได้ครบถ้วน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกประเทศ จะเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และปานกลางก่อน ขณะนี้ มีสถานพยาบาลแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในรพ.ทางเลือกแล้วกว่า 100 แห่ง.  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6