อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

"วิษณุ"เผยรบ.มีธงแก้รธน.แล้ว ยันไม่ห้ามตั้งส.ส.ร.

“วิษณุ”ยันรัฐบาลไม่ห้ามตั้งส.ส.ร. แจงแก้รัฐธรรมนูญมี 2 แนวทาง ต้องรอกกต.เร่งออกกฎหมายทำประชามติ รับรัฐบาลมีธงในใจแล้ว ขอรอฟังเสียงหลายฝ่าย พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 12.51 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256  ว่า  เมื่อมีการทำประชามติ ต้องใช้งบประมาณประมาณ 3,000 ล้านบาท เกือบเท่ากับงบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้งทั่วไป  ส่วนขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำได้ 2 อย่างคือ 1.แก้เป็นรายมาตราหรือรายเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 15 และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ ถ้าจะแก้บทเฉพาะกาลเพื่อไม่ให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี จะเป็นการแก้เป็นรายประเด็น ซึ่งจะรวมถึงการแก้ไขวิธีการเลือกตั้ง กระบวนการแก้ไขจะเดินตามมาตรา 256 ตามปกติ คืนนำเข้ารัฐสภา ผ่านวาระ 1-3 ถ้ามีผู้สงสัย สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ดำเนินการเสร็จภายใน 1 เดือน แต่ถ้าไม่สงสัยก็ไม่ต้องส่ง  จากนั้นนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ได้ทันที

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า  2.ถ้าแก้ไขหมวด 1 เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป หรือหมวด 2 เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการแก้เกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม และอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ ต้องนำเข้ารัฐสภาผ่านวาระ 1-3  จากนั้นต้องไปทำประชามติ แต่การทำประชามติต้องทำตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงลงประชามติ ซึ่งขณะนี้เรายังไม่มีกฎหมายนี้ และต้องใช้เวลาในกระบวนการออกกฎหมาย  

ทั้งนี้คนที่จะทำกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติ คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งกกต.เคยส่งร่างกฎหมายนี้มาให้รัฐบาลเมื่อปี 2562 ซึ่งรัฐบาลเตรียมจะเสนอเข้ารัฐสภาเพื่อไว้ใช้รองรับ แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หมดวาระ กกต.จึงนำกฎหมายกลับไปปรับปรุง และยังไม่ได้ส่งกลับมา  เมื่อจบเรื่องการทำประชามติ ถ้ามีข้อสงสัย ต้องส่งถามไปศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าไม่สงสัย ก็นำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป  จึงต้องเลือกเอาว่าจะแก้แบบไหน การแก้ไขมาตรา 256 หรือการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) คือการแก้หมวด 15 ซึ่งเป็นการแก้แบบที่ 2 ต้องลงประชามติ ทั้งนี้คิดว่าหากจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็คงไม่ทันสมัยประชุมสมัยประชุมนี้ เพราะยังมีเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อีกทั้ง การทำกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติ เพราะต้องมีการจัดทำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการลงประชามติ

ผู้สื่อข่าวถามว่าการใช้งบประมาณจำนวนนี้เพื่อแก้ไขมาตราเดียว ถือว่าคุ้มค่าหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ถ้าคิดว่าจำเป็นจะแก้ ก็ต้องคุ้ม  ข้อสำคัญคือมันคงไม่ได้ลงประชามติหนเดียว ถ้าสมมติว่าลงประชามติผ่านจนนำไปสู่การตั้ง ส.ส.ร. ฉบับที่ส.ส.ร.ยกร่าง ก็ต้องนำไปลงประชามติอีกรอบ ดังนั้นถ้าจำเป็นจะเสีย ก็ต้องเสีย ไม่มีปัญหา

เมื่อถามถึงข้อเสนอของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกมธ.วิสามัญฯ เสนอแนวทางนี้มาให้รัฐบาลด้วย  นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ได้ส่งมา  ขณะที่นายกรัฐมนตรียังพูดกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าอยากให้รอเพื่อจะได้รู้ว่าจะแก้เป็นรายมาตรา หรือแก้ไขทั้งหมด ตอนนี้รัฐบาลมีความคิดแล้วว่าจะทำอะไรในส่วนเหล่านี้ แต่ขอรอฟัง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง เพราะตอนนี้ฝ่ายค้านก็จะแก้อย่างหนึ่ง และพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคไม่ได้คิดเหมือนกัน ขณะที่ส.ว.คิดจะแก้เหมือนกัน แต่เมื่อเข้าไปที่รัฐสภา ต้องใช้เสียงของ 2 สภาที่มีประมาณ 750 คน ซึ่งต้องลงมติให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ 375 คน แต่ไม่สำคัญเท่ากับเสียงของ ส.ว. 250 คนที่จะต้องเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 1 ใน 3 หรือ 84 คน

ทั้งนี้เมื่อถึงการพิจารณาวาระ 3 ก็จะไปย้อนนับเสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่ต้องมีเสียงเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดด้วย จึงจะผ่านในวาระ 3 จะเข้าสู่กระบวนการต่อไป หากแก้ไขแบบที่ 1 ก็จะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯได้ทันที  ส่วนแบบที่ 2 จะต้องนำไปลงประชามติ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ จึงต้องตกลงทำความเข้าใจกันก่อน เพื่อไม่ให้ไปเกิดปัญหาในสภา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกัน ซึ่งกมธ.วิสามัญฯของนายพีระพันธุ์ จะช่วยได้เพราะมีสมาชิกจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯ จำเป็นต้องยืนตามความเห็นของ กมธ.ชุดนี้หรือไม่ นายวิษณุ  กล่าวว่าไม่จำเป็น นายกฯ เพียงอยากทราบว่าจะแก้ในประเด็นอะไรบ้าง ถ้าถามใจรัฐบาล ก็มีธงอยู่แล้วว่าอยากจะแก้อะไร  ต่อข้อถามถึงข่าวที่ว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ตั้ง ส.ส.ร. นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่จริง ใครพูด รัฐบาลไม่เคยพูดในสิ่งนั้น.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%