อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ตำรวจสัญญาบัตร14,668ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี วิริยอุตสาหะ 14,668 ราย พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 22.25 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร  โดยระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา  14,668 ราย

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ 

 https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/021/T_0002.PDF


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%