อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

"พิธา"เปรียบงบประมาณ เป็นห่วงชูชีพยามประเทศวิกฤติ 

“ก้าวไกล”เปรียบงบประมาณ เป็นห่วงชูชีพยามประเทศวิกฤติ แต่ผู้บริหารกลับไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความลำบากของประชาชน พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.03 น.


เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และ 3 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า วันนี้ยังมีการคงไว้ซึ่งความไม่เหมาะสมของงบประมาณในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤติ ยุคนี้เรามีผู้บริหารที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความยากลำบากของประชาชน งบประมาณจำนวนมากที่เราพิจารณาในวันนี้คือห่วงชูชีพในช่วงวิกฤติ คือความหวังสุดท้ายของประชาชน แต่ก็ยังจัดงบประมาณเหมือนประเทศไทยไม่มีวิกฤติ งบที่ตัดก็ตัดไม่จริง เพียงแค่เลื่อนไปพิจารณาในปีหน้าเท่านั้น เรายังสามารถรีดไขมันส่วนเกินได้อีก รวมถึงรัฐราชการก็โตขึ้น 4 % ทุกปี เร็วกว่าจีดีพีเสียอีก และการกระจายอำนาจนั้น ท้องถิ่นกลับยังได้รับเงินไม่เพียงพอ ขณะที่ประมาณการฐานะการคลังนั้น คลังอาจจะถังแตกได้ และการจัดงบประมาณก็จะเกิดข้อจำกัดในปีถัดไป ดังนั้น ถ้าจัดสรรงบประมาณให้ดี ตรงจุด ตรงเป้าหมาย เราจะสามารถนำพาประเทศพ้นวิกฤติได้

ทั้งนี้ภายหลังที่ประชุมสภา อภิปรายมาตรา 4 จนครบถ้วนแล้ว นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา คนที่สอง ที่สลับขึ้นทำหน้าที่ประธานในการประชุม จึงได้ให้ที่ประชุมสภา ลงมติในมาตรา ปรากฏว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 264 ต่อ 140 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%