อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

กลุ่มพลังเงียบพุ่งช่วงม็อบ19ก.ย. หนุน"ธนาธร"จับมือรัฐบาล

“ซูเปอร์โพล” เผย กลุ่มพลังเงียบเพิ่มขึ้น ช่วงม็อบ 19 ก.ย. หนุน “ธนาธร” หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติและประชาชน  อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 11.16 น.


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พลังเงียบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,651 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10-19 ก.ย. พบว่า จุดยืนทางการเมืองของประชาชน เป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ มากที่สุดร้อยละ 36.5 ระบุว่า พลังเงียบ รองลงมาร้อยละ 33.9 ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 29.6 ระบุว่า ไม่สนับสนุน  เมื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 ถึง ช่วงม็อบ 19 ก.ย. พบว่า แนวโน้มกลุ่มคนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.8 ในช่วงเดือนก.ค. มาอยู่ที่ร้อยละ 33.9 ในช่วงม็อบ 19 ก.ย. ในขณะที่ กลุ่มคนไม่สนับสนุนรัฐบาลลดน้อยลงจากร้อยละ 57.3 ในการสำรวจช่วงเดือนก.ค. เหลือร้อยละ 29.7 ในการสำรวจล่าสุด และกลุ่มคนที่ระบุเป็นพลังเงียบเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 20.9 ในช่วงเดือนก.ค. ขึ้นมาอยู่สูงสุดที่ร้อยละ 36.5 ในช่วงม็อบ 19 ก.ย.

เมื่อถามว่า ความตั้งใจจะเลือกพรรคการเมือง ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มพลังเงียบส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.5 ระบุว่า จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 5.3 ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 4.0 ระบุว่า จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 0.8 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 7.4 ระบุว่า จะเลือกพรรคอื่นๆ

สำหรับ กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ ร้อยละ 53.5 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 30.3 ระบุว่า จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ5.2 ระบุว่า จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 2.3 ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย และร้อยละ 8.7 ระบุว่า จะเลือกพรรคอื่น ๆ นอกจากนี้กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล  ร้อยละ 74.7 ระบุว่า จะเลือกพรรคที่เป็นการเมืองใหม่ ไม่สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ ไม่โกงกิน มีผลงานลดความเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 9.2 ระบุว่า จะเลือกพรรคก้าวไกล ร้อยละ 9.0 ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 1.4 ระบุว่า จะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 5.7 ระบุว่า จะเลือกพรรคอื่น ๆ

เมื่อถามถึงความเห็นต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติ แบ่งตามกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มพลังเงียบ ในส่วนกลุ่มพลังเงียบ ร้อยละ 65.0 ระบุว่า เห็นด้วยถ้านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวก หันหน้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติและประชาชน กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.0 ระบุว่า เห็นด้วย ส่วนกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 61.7 เห็นด้วยถ้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพวกหันหน้าเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลแก้วิกฤติชาติและประชาชนร่วมกัน.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    19%
  • ไม่เห็นด้วย
    81%

บอกต่อ : 309