อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

สวส.เตรียมติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อสังคม

สวส. เตรียมจัดใหญ่ “ติดอาวุธให้ SE” เปิดเวทีความคิด สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 20.10 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  เปิดเผยว่า  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้ นายสรรเสริญ สมะลาภา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม หารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Interprise )พร้อมหารือแนวทางแลกเปลี่ยนความคิด  สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ  SE คนรุ่นใหม่ที่ทําสตาร์ทอัพ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

         

โดยในการจัดงาน จะมีการจับคู่หารือการสนับสนุนธุรกิจ  การส่งเสริมการติดอาวุธให้ SE นอกจากนี้แล้วยังมีตัวแทนของหน่วยราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ SE มาร่วมในพลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่าย อาทิ  กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย,  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวง อว. , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สถาบันการเงิน และภาคเอกชนอีกมากมาย พร้อมร่วมซื้อสินค้าที่น่าสนใจจากวิสาหกิจที่มาเข้าร่วมงานอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21