อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ก.ทรัพย์ฯย้ายใหญ่ซี 9 จำนวน 38 ตำแหน่ง

กระทรวงทรัพย์ฯย้ายใหญ่ซี 9 จำนวน 38 ตำแหน่ง แทนตำแหน่งว่าง-เกษียณ เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 18.08 น.


เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในสังกัด ทส.ทั่วประเทศ จำนวน 38 ตำแหน่ง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(อุดรธานี) เป็น ผู้ตรวจราชการ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็น ผู้ตรวจราชการ นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา)​ เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง นายภูษิต พรหมมานพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8(นครราชสีมา) เป็น ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) เป็น ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.สำนักจัดการที่ดิน นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผอ.ทสจ.กระบี่ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.ทสจ.ราชบุรี เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(อุดรธานี) นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.ทสจ. เลย เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(ขอนแก่น)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช เป็น ผู้ตรวจราชการ นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 8(ขอนแก่น) เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4(ตาก) กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 6(สงขลา) นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผอ.สบอ.ที่ 6(สงขลา) กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา) กรมป่าไม้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผอ.กองการต่างประเทศ สำนักปลัด ทส. เป็น ผอ.สำนักวิจัยฯ นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.ทสจ.ยะลา เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8(ขอนแก่น) นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.ทสจ.นราธิวาส เป็น ผอ.สบอ.ที่ 15(เชียงราย)

สำนักปลัด ทส. นายปวิช เกศววงศ์​ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็น ผอ.กองการต่างประเทศ ทส. นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ.) ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7(สระบุรี) นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7(สระบุรี) เป็น ผอ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 10(ขอนแก่น) นายภัตติพงศ์ สนทรวร ผอ.ทสจ.สตูล เป็น ผอ.ทสจ.กระบี่ นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี นายปรีชาญ สามารถ ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.ทสจ.กำ แพงเพชร นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.พะเยา เป็น ผอ.ทสจ.เชียงราย นายสมบูรณ์​ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ นายบุญช่วย อรรถวรรธน ผอ.ทสจ.เพชรบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ตราด นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.สระบุรี เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา

นายธีระพงษ์​ วิมลจิตรานนท์ ผอ.กองการบิน เป็น ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ นายสุชาติ คงสำเร็จ ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ทสจ.ปทุมธานี นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็น ผอ. ทสจ.พระนครศรีอยุธยา นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.ทสจ.สกลนคร เป็น ผอ.ทสจ.มหาสารคาม นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ระยอง นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมชาติ เป็น ผอ.ทสจ.สงขลา นายชายชาญ เตโชทินกร ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายโกเมศ พุทธสอน ผอ.ทสจ.ปทุมธานี เป็น ผอ.ทสจ.สระบุรี นายจุมพฎ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.ราชบุรี
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่ ผอ.กองเทคโนโลยี กรมทรัพยากรธรณี เป็น ผู้ตรวจราชการ นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1(ลำปาง) เป็น ผอ. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5(นครราชสีมา).
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16