อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

"จุรินทร์"ยกทีมลุยฟื้นเศรษฐกิจพังงา

"จุรินทร์"นำคณะเดินเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเกิด จ.พังงา ฟื้นท่องเที่ยว-คมนาคม พร้อมจัดงาน"ธงฟ้า"ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 19.38 น.


เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ อาทิ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์  นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรมว.พาณิชย์  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการใน จ.พังงา ทั้งนี้ นายจุรินทร์และคณะ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจ.พังงา ที่หอประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ และผู้แทนภาคเอกชน อาทิ ประธานหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาเกษตรกร สภาประมง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม  ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานและข้อสั่งการเร่งรัดการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดพังงา เรื่องระยะเวลาการปิด-เปิดเกาะต่างๆ และการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรับรองนักท่องเที่ยว งานด้านผังเมืองเรื่องการจัดพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ เพราะมีพื้นที่สีม่วงสำหรับรองรับอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังติดตามงานด้านคมนาคม ได้แก่ การเชื่อมโยงถนนและรางรถไฟ  การสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ อำเภอท้ายเหมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงปัญหาการอนุญาตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตน้ำประปาในจ.พังงา การก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดดังกล่าวด้วย 

จากนั้น  นายจุรินทร์เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน “Food & Fish @ พังงา” ภายใต้ Concept: “สดจริง หรอยจัง เลพังงา” ที่ถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพังงา ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 27-1 ต.ค.2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจ.พังงา

โดยนายจุรินทร์ กล่าวในงานว่า  ได้กลับบ้านของตัวเองอีกครั้ง และดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับชาวจังหวัดพังงา เพราะได้มาติดตามโครงการสนามบินพังงา โครงการถนน 4 เลนที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โครงการน้ำประปาคุณภาพ โครงการการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัด  รวมถึงโครงการอื่นๆมาเปิดงานที่ช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิดรองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  จ.พังงายังโชคดีที่เศรษฐกิจของจังหวัดเราไม่ได้ผูกกับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  ยังมีพื้นฐานที่มาของรายได้สำคัญอีก คือภาคการเกษตรมียางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้และข้าว  แม้ประสบปัญหาทางการท่องเที่ยว แต่รายได้จากการเกษตรยังทำให้พออยู่ได้  ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา ราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้นเกือบทุกตัว แม้ไม่ดีมาก แต่อย่างน้อยรัฐบาลนี้มีนโยบายประกันรายได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20