อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เพื่อไทยชุดใหม่'สมพงษ์-ประเสริฐ' นั่งหน.-เลขาฯตามโผ 

เปิดชื่อ 24 กก.บห.เพื่อไทยชุดใหม่ “สมพงษ์-ประเสริฐ”นั่งหน.-เลขาฯตามคาด “กิตติรัตน์-อนุดิษฐ์-สุทิน”รองหน. “อรุณี”โฆษก พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.37 น.


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. สำหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการพรรคเพื่อไทยชุดใหม่นั้น มีทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย 1.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค 2.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค 3.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค 4.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 5.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค 6.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 7.นายพิชัย นริพทะพันธ์ รองหัวหน้าพรรค 8.นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค 9.นายไชยา พรหมา รองหัวหน้าพรรค 10.พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค 11.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรค12.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการหัวหน้าพรรค 13.นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค 14.นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์ รองเลขาธิการพรรค 15.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค 16.นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรค 17.นายนพ ชีวานันท์ รองเลขาธิการพรรค 18.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เหรัญญิกพรรค 19.นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 20.น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค 21.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการบริหาร 22.นายสรวงศ์ เทียนทอง กรรมการบริหาร 23.นายองอาจ วงษ์ประยูร กรรมการบริหาร และ24.นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ กรรมการบริหาร.
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    41%
  • ไม่เห็นด้วย
    59%

บอกต่อ : 61