อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

เปิดเซฟ"อุตตม"หลังพ้นปธ.บอร์ดธกส. สุดอู้ฟู่230ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเซฟ “อุตตม” หลังพ้นประธานบอร์ด ธ.ก.ส. อู้ฟู่ 230 ล้าน พบในช่วง 1 ปีที่ดำรงตำแหน่ง เงินเพิ่ม 6.9 ล้าน หนี้หาย 1.9 ล้าน   พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.08 น.


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง กรณีนายอุตตม สาวนายน พ้นตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 ซึ่งนายอุตตมดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.2562 โดยนายอุตตมและคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 230,823,088 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายอุตตม 117,163,021 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 113,660,066 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 44 รายการ รวม 83,459,769 บาท

โดยเงินลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ บัวหลวงหุ้นระยะยาว, กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล, หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน), หุ้นกู้บริษัททรู มูฟ เอว ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), หุ้นกู้บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด, หุ้นกู้บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน), หุ้นกู้บริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น ที่ดิน 6 รายการ รวม 57,200,000 บาท อาทิ ที่ดินริมถนนหลานหลวง 1 งาน 23 ตร.ว. มูลค่า 30,000,000 บาท ที่ดินย่านสุขุมวิท เขตพระโขนง 1 ไร่ 3 งาน 91 ตร.ว. 10,000,000 บาท ที่ดินปากช่อง 2 โฉนด 6,200,000 บาท เป็นต้น ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการในย่านหลานหลวง สุขุมวิท และชะอำ รวม 44,000,000 บาท เงินฝาก 25 บัญชี รวม 24,263,318 บาท ยานพาหนะ 6 รายการ รวม 20,100,000 บาท โดยที่น่าสนใจคือรถยนต์ที่ได้มาเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2557 ที่มีมูลค่าสูงถึง 10,000,000 บาทส่วนทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มีการแจ้งไว้เพียง 2 รายการ คือ แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 1,000,000 บาท นาฬิกา Patek Philipe 1 เรือน มูลค่า 200,000 บาท โดยแจ้งว่าเป็นของนางอิชยา สาวนายน (คู่สมรส) ได้รับมาจากมารดา นอกจากนั้นนายอุตตมและคู่สมรส ยังแจ้งว่ามีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งรวม 13,394,000 บาท แบ่งเป็นรายได้ของนายอุตตมซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยประชุม ดอกผลและผลตอบแทนจากกองทุน และรายได้จากการขายรถ Cayenne Turbo รวม 4,294,000 บาท ส่วนรายได้คู่สมรส ประกอบด้วย เงินเดือน 5,800,000 บาท โบนัส 2,300,000 บาท และดอกเบี้ยตอบแทนจากกองทุน รวมทั้งหมด 9,100,000 บาท ส่วนรายจ่ายรวมทั้งหมด 4,660,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับ กรณีเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ซึ่งแจ้งไว้ว่าทรัพย์สินรวมคู่สมรส 223,866,935 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,938,699 บาท เท่ากับว่านายอุตตมและคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,956,153 บาท และหนี้สินหายไป 1,938,699 บาท.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 18