อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

สบส. เผยสัปดาห์หน้า หาข้อสรุปการกักตัวใน ASQ  

สบส. เผยสัปดาห์หน้า หาข้อสรุปการกักตัวใน ASQ   พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.54 น.

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการภายหลังพบหญิงชาวฝรั่งเศสอายุ 57 ปีติดโควิดภายในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ))  และพบเชื้อตกค้างภายในฟิตเนสของ ASQ ว่า กรณีที่เกิดขึ้นใน ASQ จ.สมุทรปราการนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมาตรการออกมา คือ  1. ได้ให้ทางโรงแรมแห่งนี้หยุดรับคนเพิ่ม 2. ให้เข้มงวดในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวทางเรื่องการจำกัดการติดเชื้อในจุดต่างๆ และ 3. เนื่องจากอยู่ระหว่างการหาข้อมูลการสอบสวนโรคจึงให้ผู้เข้าพักทั้งหมดอยู่แต่ในห้องไม่อนุญาตให้ออกมาใช้พื้นที่ส่วนรวม และหลังจากผู้เข้าพักอาศัยพ้นระยะกักตัวครบถ้วนแล้วก็จะมีการทำความสะอาดเพิ่มเติม

นอกจากนี้เดิมการพิจารณาว่า โรงแรมไหนจะผ่านและได้รับเลือกเป็นสถานกักกันทางเลือก หรือ ASQ จะมีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่ตรวจประเมิน และไปตรวจเป็นวาระๆ แต่ขณะนี้การมี ASQ เป็นเรื่องระยะยาวแล้ว จึงจำเป็นต้องมีกลไกตรวจประเมินให้ชัดเจนและเป็นระบบ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ที่มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน จะทำหน้าที่ในการติดตามการดำเนินการของ ASQ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งก็จะลงไปตรวจเยี่ยมเป็นระยะๆ ตรวจเยี่ยมเมื่อมีความเสี่ยง และเมื่อมีการร้องเรียนเข้ามา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการป่วยใน ASQ ก็ไม่ได้มาก โดยที่ผ่านมาพบการติดเชื้อ 0.42%  

นพ.ธเรศ กล่าวว่า หากตรวจพบสถานที่กักตัวทางเลือกไม่ได้มาตรฐาน จะมีการลงโทษตามขั้นตอน คือ 1.สั่งให้มีการปรับปรุง 2.สั่งระงับการรับผู้เข้าพักเพิ่ม และ 3.ถ้าไม่ได้มาตรฐานมากๆ เช่น  ไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนด จนทำให้มีคนติดเชื้อ และมีการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ก็ต้องเพิกถอนการเป็น  ASQ

นพ.ธเรศ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้ สบส. โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดกลุ่มผู้ที่จะเข้าพักใน ASQ เบื้องต้นแบ่งเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ คือในประเทศต้นทางที่มามีจำนวนผู้ป่วยเยอะหรือไม่  มีโครงสร้างพื้นฐานระบบควบคุมโรคดีหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวก บนพื้นฐานความปลอดภัย โดยเรื่องเหล่านี้จะประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้า.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14