อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

สั่ง"กรมทะเล"แจ้งด่วนทุกจังหวัดกินหมึกบลูริงพิษถึงตาย  

“ปลัด ทส.”สั่ง”กรมทะเล”แจ้งด่วนทุกจังหวัดกินหมึกบลูริงพิษถึงตาย “วราวุธ”ห่วงใยสั่งให้ขยายผลถึงปักเป้าและแมงกะพรุน อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.27 น.


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงกรณีมีรายงานพบหมึกบลูริงเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัด จ.ปทุมธานี โดยมีผู้แจ้งมาเพื่อตรวจสอบหมึกบลูริง เป็นหมึกจำพวกเดียวกับหมึกยักษ์ มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก จะพบได้ในทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้ง ทะเลแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสัตว์ที่อาศัยบริเวณผืนทรายใต้ท้องน้ำและแนวปะการัง เคยมีรายงานคนที่ได้รับพิษจากหมึกบลูริง ส่วนมากจะติดมากับเครื่องมือประมงและการแอบเลี้ยงของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทะเลแปลกสวยงาม ซึ่งทางกรมประมงได้มีประกาศห้ามมิให้เลี้ยงหรือนำเข้าหมึกชนิดนี้แล้ว แต่ยังพบมีการลักลอบนำเข้า

นายโสภณ กล่าวว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแจ้งประสานทุกจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบเป็นการเร่งด่วนแล้ว นอกจากนี้ ตนได้มอบหมายให้นักวิชาการที่ศึกษาด้านชีววิทยาสัตว์ทะเลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหมึกบลูริง จัดทำสื่อการเรียนรู้และข้อมูลประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนทุกคนทราบ ซึ่งประเด็นดังกล่าวแม้จะกลายเป็นกระแสสังคม หลายคนเริ่มรู้จักหมึกบลูริงมากขึ้น แต่เราก็ไม่อาจจะปล่อยผ่านได้ อีกทั้งนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความห่วงใยสั่งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในทุกรูปแบบ และกระจายให้ทั่วทั้งประเทศ เนื่องจาก ปลายปีที่ผ่านมาเคยมีการพบหมึกบลูริงเสียบไม้ปิ้งขายเช่นนี้ ในพื้นที่ จ.ตาก นอกจากนี้ รมว.ทรัพยากรฯ ยังได้สั่งการให้ขยายผลไปยังสัตว์ทะเลมีพิษอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตด้วย เช่น ปลาปักเป้า แมงกะพรุน ที่มีการนำมาบริโภคกันในปัจจุบัน เป็นต้นนายโสภณ กล่าวว่า สุดท้าย ตนอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนที่พบเห็นหมึกที่มีลักษณะคล้ายหมึกยักษ์แต่มีขนาดเล็ก มีลายวงสีน้ำเงินเด่นชัด ห้ามสัมผัสหรือบริโภคเด็ดขาด แม้จะผ่านกรรมวิธีด้วยความร้อนแล้วก็ตาม เนื่องจากพิษชนิดนี้สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 200 องศาเซลเซียส สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีการสัมผัสหรือบริโภค หากหมดสติให้รีบเป่าปาก หรือ รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งหากการช่วยเหลือเป็นผล ผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่จะขาดอากาศนานเกินไปจนสมองตาย หากมีการพบเห็นในธรรมชาติให้พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัส และหากมีการพบเห็นว่ามีการจำหน่ายทั้งแบบยังมีชีวิตหรือขายเป็นอาหารตามท้องตลาด หรือไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ ควรแจ้งหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ หรือแจ้งสายด่วน GREEN CALL 1310 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญไปตรวจสอบโดยด่วนต่อไป.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น