อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ศาลรธน.สั่งห้ามคนไม่เกี่ยวข้อง เข้าฟังคำตัดสินคดี'บิ๊กตู่'  

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้าฟังคำตัดสินคดี “บิ๊กตู่” เปิดช่องยูทูบให้ติดตามแทน พร้อมประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัยเต็มพื้นที่อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.35 น.


เมื่อวันนี้ 1 ธ.ค. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ ในวันพุธที่ 2 ธ.ค. เวลา 15.00 น. นั้น เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลและเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ศาลจึงมีคำสั่งกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาล และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญเรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดีอื่นศาลไม่เคยมีการออกประกาศในลักษณะนี้มาก่อน โดยประกาศศาลรัฐธรรมนูญฯ ที่ออกมาครั้งนี้ยังระบุเหตุผลด้วยว่า หน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8 (8) ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 2562 และข้อ 16 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล 2562 ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศดังกล่าวโดยให้ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 00.01-23.59 น. ทั้งนี้ อาณาบริเวณและพื้นที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญประกาศกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยนั้นกินพื้นที่เต็มทั้งอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรืออาคาร เอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ขณะเดียวกันเว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็โพสต์ข้อความ พร้อมลิงก์สำหรับรับชมการถ่ายทอดสดการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ด้วยโดยสามารถรับชมผ่านยูทูบชาแนลในชื่อ "สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ" รวมทั้งมีการแจ้งต่อสื่อมวลชนที่จะเดินทางมาทำข่าวว่าสามารถติดตามการถ่ายทอดสัญญาณเสียงได้บริเวณทางขึ้นด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ติดถนนแจ้งวัฒนะ.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    18%

ความคิดเห็น