อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ทบ.แจงภาพทหารใช้มือถือว่อนเน็ต

รองโฆษกทบ.แจงภาพทหารใช้มือถือว่อนเน็ต ย้ำอบรมให้ความรู้กำลังพลเรื่องออนไลน์-ปฏิบัติการข่าวสาร บอกเป็นเรื่องปกติในหลักสูตรทหาร หวังพัฒนาทักษะใช้โซเชียล ยันไม่ได้ไปสร้างผลกระทบเชิงลบ อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.11 น.

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 15.20 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในช่วงนี้มีการนำภาพทหารกับการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นภาพการใช้โทรศัพท์ของทหาร และภาพการอบรมความรู้ทางทหารมาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยบางภาพก็ตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงไปถึงการทำปฏิบัติการข่าวสาร (ไอโอ) เพื่อสร้างความสับสนให้กับสังคม เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบทบาทของกองทัพต่อการนำเข้าข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ที่ผ่านมากองทัพบกมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียของกำลังพลทต้องมีความรู้มีการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม และรู้เท่าทันสภาพสังคม หน่วยทหารจึงได้จัดการอบรมให้ความรู้กับกำลังพลตามนโยบายที่ได้กล่าวข้างต้น จึงทำให้ปรากฏภาพในลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ในหน่วยทหารอย่างกว้างขวาง และทำให้มีการนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นการทำปฏิบัติการข่าวสาร รวมทั้งการที่ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยดูแลคุณภาพชีวิตทหารใหม่มีนโยบายให้จัดช่วงเวลาให้ทหารใหม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงที่หลายจังหวัดเกิดอุทกภัย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ทางบ้านว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือไม่และหน่วยทหารจะได้ไปให้การช่วยเหลือ ซึ่งภาพข่าวก็มีสื่อมวลชนนำไปเสนอข่าวอย่างแพร่หลายก็ถูกนำไปทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นกัน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ปรากฏภาพทหารนั่งเรียนเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติการข่าวสารหรือไอโอนั้น ภาพดังกล่าวเป็นการเรียนการสอนตามปกติของหน่วยทหารที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาการปฏิบัติการข่าวสาร เนื่องจากเป็นไปตามหลักนิยมทางทหาร และเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร ถือเป็นปฏิบัติการทางทหารรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้อยู่ในกองทัพหลายประเทศทั่วโลก จึงจำเป็นที่ทหารไทยจะต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับต่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศได้ โดยปฏิบัติการข่าวสารเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบก มีการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารของทุกเหล่า และหน่วยทหารระดับต่างๆ สามารถนำไปอบรมเพิ่มพูนความรู้กับกำลังพลภายในหน่วยได้ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานด้านการข่าว สามารถนำไปปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การรบ การสงคราม หากเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กองทัพไม่ได้มีการนำเรื่องปฏิบัติการข่าวสารมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจในช่วงปกติ 


“ย้ำว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของการให้ความรู้กำลังพล และพัฒนาทักษะการใช้งานโซเชียลมีเดีย เพื่อการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้มีการไปสร้างผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นกับส่วนใด เชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจ เชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ของกองทัพบกที่ทุ่มเทปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่นควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือบรรเทาทุกความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป” พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น