อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

'องคมนตรี'ติดตามโครงการพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

องคมนตรี ติดตามโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีและะปัญหาน้ำท่วม ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 19.57 น.


เมื่อวันที่ 15 มี.ค. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม ตรวจสภาพคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 (RMC3)บริเวณพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหลังจากนั้นลงสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานอุรุพงษ์ซึ่งเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้าเมือง
 


นายกอบชัย กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯและการบริหารจัดการน้ำเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ทางน้ำ บริหารการปล่อยน้ำ การเก็บกักน้ำการหน่วงน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ โดยใช้กลไกการบรรเทาสาธารณภัยจุดเสี่ยงจุดที่เป็นปัญหาช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยได้
 
พลอากาศเอกชลิต กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนพระองค์ท่านมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมจึงติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการสร้างคลองระบายน้ำ สร้างแนวป้องกันน้ำก็จะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้
 


นอกจากนั้น พลอากาศเอกชลิต กล่าวเพิ่มเติมถึงการพยายามแก้ไขเรื่องการบุกรุกการครอบครองพื้นที่ที่หน่วยงานต่างๆได้สำรวจเป็นฐานข้อมูลก็จะดำเนินการรวบรวมรายละเอียดเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปโดยอยู่บนพื้นฐานของการให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือโดยประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ช่วยในการวิเคราะห์ วิจัยที่จะช่วยเหลือและสานต่องานโครงการต่างๆได้นอกจากนั้นยังได้แสดงความห่วงใยวิถีชาวบ้านเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ดอนขุนห้วยที่เมื่อปีกลายส่งผลต่อปัญหาด้านราคาจะได้วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านราคาต่อไปได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%