อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 ตุลาคม 2562

เผยสาเหตุ'เครนล้ม'ในไทย ส่วนใหญ่ทำงานผิดพลาด!

"นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย" เผยสาเหตุเครนล้มในไทย หลังทำนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บาดเจ็บ ส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดในการทำงาน แนะประชาชนหลีกเลี่ยงใกล้พื้นที่ก่อสร้าง ย้ำหากพบการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที! พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11.40 น.


เป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้กับชาว กทม.และผู้ปกครองที่มีลูกหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ติดกับไซต์งานก่อสร้างตึกสูงๆ ทำให้ข่าวเครนก่อสร้างคอนโดล้มแล้ววัสดุต่างๆร่วงตกใส่โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ถนนเจริญกรุง แขวงและเขตบางรัก มีเด็กนักเรียนโรงเรียนได้รับบาดเจ็บหลายราย ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ได้เผยผ่าน "เดลินิวส์ออนไลน์" ว่า จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารใกล้โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์หักตกใส่หลังคาอาคารโรงเรียน ซึ่งเหตุการณ์เครนหักระหว่างก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอดีต จากการราบรวมข้อมูลในอดีตพบว่า ในปี59 เกิดเหตุ 2 ครั้ง ,ปี60 เกิด 2 ครั้ง ,ปี61 เกิดเหตุ 5 ครั้ง และในปี62 ได้เกิดเหตุการณ์มาแล้ว 2 ครั้ง

"สำหรับสาเหตุเครนถล่มระหว่างก่อสร้างอาจเกิดขึ้นจาก 6 ปัจจัยหลัก" ได้แก่ 1.การประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต 2.การยกน้ำหนักเกินพิกัด 3.ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน 4.วัสดุเสื่อมสภาพ 5.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และประสบการณ์ และ 6.เกิดภัยธรรมชาติ ชึ่งสาเหตุหลักคือการประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีคิดเป็น 42% ของการเกิดเหตุในอดีต ส่วนสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติมีเพียง 10% "แสดงว่าสาเหตุที่เครนถล่มส่วนมากเกิดจากความผิดพลาดในการทำงาน"

ในเรื่องการควบคุมการก่อสร้างต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.วิศวกร 2542 เพราะอาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปเข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุม ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งวิศวกรควบคุมงานที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและหลักวิชาการ มิฉะนั้น ก็อาจมีโทษทางจรรยาบรรณ มีผลต่อการเพิกถอนใบอนุญาตได้ "สำหรับมาตรการป้องกันปัญหาเครนถล่มนั้น สามารถทำได้ 3 วิธี" ได้แก่ 1.กำหนดให้เครนหรือปั้นจั่นเข้าข่ายเป็นโครงสร้างตามความหมายของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 เพื่อให้ต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 2.นายตรวจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าสุ่มตรวจอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ 3.ท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือจากสมาคมวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ในการเข้าร่วมการตรวจสอบอาคารระหว่างการก่อสร้าง 

"สำหรับประชาชน ต้องหลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้พื้นที่ก่อสร้าง ถ้าพบเห็นการก่อสร้างที่ดูแล้ว ไม่ปลอดภัย เช่น มีสิ่งของร่วงลงมาเป็นประจำ ไม่มีแผงกั้นของตก ไม่มีป้ายกำกับโครงการ ไม่พบเห็นวิศวกรควบคุมงาน ควรแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบต่อไป"...


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @TSEA - สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย,@สภาวิศวกร

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ "ไทม์ไลน์เหตุเครนล้ม แจ้งข้อหา'วิศวกร'สะเพร่าคุมงาน"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37