อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

สั่งสอบวินัยร้ายแรง อดีตปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีมติตั้ง กรรมการสอบวินัยร้ายเเรง "ชำนาญ รวิวรรณพงษ์" อดีต ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา เหตุเเทรกเเซง กระบวนการพิจารณาคดีมรดกครอบครัวที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทบทวน ไม่ตั้งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสต่อ จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.02 น.


เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา สนามหลวง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) ครั้งที่ 16/2562 มีวาระการพิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาหลายตำเเหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้งผู้พิพากษาอาวุโสเเละวาระอื่นๆ ยังมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ ก.ต.ได้มีการลงมติจากที่ คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.)ได้ทำลงมติเสียงข้างมาก13-4 (อ.ก.ต.เดิมมี21คนเเต่ตอนพิจารณาอยู่ในช่วงสับเปลี่ยนตำเเหน่งเลื่อนขั้นศาลทำให้เหลือ17คน)พร้อมทำความเห็นเสนอว่าการกระทำของ นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีต ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา ในเหตุการคดีมรดกที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กล่าวหาว่ามีการเเทรกเเซงการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล เห็นควรที่จะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายเเรง โดย ก.ต.ได้พิจารณาเเล้วมีมติ เสียงข้างมาก 12-2 เห็นควรตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายเเรง นายชำนาญ ตามที่ อ.ก.ต.เสียงข้างมากทำความเห็นมา 

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต.ยังมีการลงมติทบทวนมติ ก.ต.ครั้งที่ 9/2562 ที่ประชุม ก.ต.มีมติให้นายชำนาญ ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก 12-2 ให้ ก.ต.ทบทวนมติเรื่องที่จะให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสฯ

เเละเมื่อมีการทบทวนเเล้ว หลังจากนั้น ก.ต.ยังได้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้นายชำนาญ เป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ผลปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก12-2 ไม่ผ่านให้นายชำนาญ ดำรงตำเเหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ก.ต.วันนี้มี ก.ต.เข้าประชุม 14 คน ขาด นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา ก.ต.สัดส่วนจากบุคคลนอก สำหรับมติเสียงข้างน้อยในการลงมติให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสฯเเละการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายเเรงทั้ง 3 รอบ คือ นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เเละนายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ซึ่งทั้ง 2 เป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิศาลฎีกา 

สำหรับนายชำนาญนั้น เคยถูกยื่นถอดถอนจากตำเเหน่ง ก.ต.ชั้นศาลฎีกา ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 42 โดยผู้พิพากษาทั่วประเทศใช้สิทธิลงคะแนน เห็นชอบ ให้ถอดถอน นายชำนาญ ออกจากการเป็น ก.ต. ชั้นฎีกา รวมทั้งสิ้น 3,165 คะแนน จากบัตรลงคะเเนน 3,548 ใบ จากกรณีกล่าวหาว่า นายชำนาญ ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม หรือการกระทำที่น่าสงสัยว่ากระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต. ในกรณีที่อ้างถึงการก้าวก่ายแทรกแซงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขณะสืบพยานในบัลลังก์คดีมรดกครอบครัวภรรยาที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และการแสดงกิริยาไม่เคารพกระบวนพิจารณาของศาล ทั้งแสดงตนเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าข่มขู่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 33